D Ú H O V Ý L A B Y R I N T

BÁSNIK: Julo ONDREJ
ILUSTRÁTOR: SLÁVIKatka

Pozvánka na krst knihy v Prešove - 3.jún 2oo9

- v i a c - F O T O P R Í B E H -

Krst knihy - Prešov
Krst knihy - Prešov
Krst knihy - Prešov
Krst knihy - Prešov
 

Pozvánka na krst knihy v Martine - 25. jún 2oo9

- v i a c - F O T O P R Í B E H -

Krst knihy - Martin
Krst knihy - Martin
Krst knihy - Martin
Krst knihy - Martin

foto: © Robo Pavlík 2oo9

 

foto: © 2oo9

Pozvánka na krst knihy Dúhový labyrint v Prešove
 
Pozvánka na krst knihy Dúhový labyrint v Martine

Krst knihy básní
25. 6. 2009 o 17:00 hod. v Martine
Turčianska galéria

Na stiahnutie: „Dúhový labyrint“ - pgf verzia 1,59MB; „Dúhový labyrint“ - pps prezentácia 2.62MB

Kniha básní: DÚHOVÝ LABYRINT (výber z autorových básní)
Autor: doc. PhDr. Ing. Julo Ondrej, PhD.

Na dosah...
Aj tak len s tebou
Dlane
Milučká
Bez názvu Nepokoje Ako veľmi Chlieb
Na dosah... ©ONDREJulo
Aj tak len s tebou ©ONDREJulo
Dlane ©ONDREJulo
Milučká ©ONDREJulo
Bez názvu ©ONDREJulo
Nepokoje ©ONDREJulo
Ako veľmi ©ONDREJulo
Chlieb ©ONDREJulo
Na dosah... ©SLÁVIKatka
Aj tak len s tebou ©SLÁVIKatka
Dlane ©SLÁVIKatka
Milučká ©SLÁVIKatka
Bez názvu ©SLÁVIKatka
Nepokoje ©SLÁVIKatka
Ako veľmi ©SLÁVIKatka
Chlieb ©SLÁVIKatka
Myšlienka
List
Prišla si
Milá
Nostalgia
Okamih
Ten
O láske na Vianoce
Myšlienka ©ONDREJulo
List ©ONDREJulo
Prišla si  ©ONDREJulo
Milá ©ONDREJulo
Nostalgia ©ONDREJulo
Okamih ©ONDREJulo
Ten ©ONDREJulo
O láske na Vianoce ©ONDREJulo
Myšlienka ©SLÁVIKatka
List ©SLÁVIKatka
Prišla si  ©SLÁVIKatka
Milá ©SLÁVIKatka
Nostalgia ©SLÁVIKatka
Okamih ©SLÁVIKatka
Ten ©SLÁVIKatka
O láske na Vianoce ©SLÁVIKatka
Tvoj Labyrint
Dúha po kvapkách...
Cesta návratov
Májová Šeherzáda
VTL, MTR, LT
CHAT
Dúhový labyrint
ISBN
Tvoj Labyrint ©ONDREJulo
Dúha po kvapkách...©ONDREJulo
Cesta návratov ©ONDREJulo
Májová Šeherzáda ©ONDREJulo
VTL, MTR, LT ©ONDREJulo
CHAT ©ONDREJulo

obal knihy

978-80-969047-5-4

Náklad: 1 700 ks

Tvoj Labyrint ©SLÁVIKatka
Dúha po kvapkách...©SLÁVIKatka
Cesta návratov ©SLÁVIKatka
Májová Šeherzáda ©SLÁVIKatka
VTL, MTR, LT ©SLÁVIKatka
CHAT ©SLÁVIKatka
Dúhový labyrint - obal knihy
Dúhový labyrint - obal knihy ISBN
Vydavateľ: Asociácia lekárnikov Slovenska, Thurzova 16, 036 01 Martin IČO: 37801201, DIČ: 2021514011