DOMOV

New York experiment

Na stanici metra ve Washingtonu DC se posadil muž a začal hrát
na housle; bylo studené lednové ráno. Hrál asi 45 minut Bachovy skladby.
Během té doby, jelikož byla špička, prošlo stanicí odhadem tisíce
lidí, většina z nich cestou do práce. Po třech minutách prošel kolem muž
středního věku a všiml si hrajícího muzikanta. Zpomalil krok a na pár
minut se zastavil, pak spěchal za svými povinnostmi.
O minutu později dostal houslista svůj první dolar: nějaká
žena mu hodila peníze do krabice a bez zastavení pokračovala v chůzi.
Po několika minutách se někdo opřel o zeď a poslouchal,
pak se podíval na hodinky a odkráčel. Evidentně spěchal do práce.
Nejvíce pozornosti mu věnoval 3letý chlapec. Matka jej vlekla
kolem, spěchala ale dítě se zastavilo a dívalo na houslistu.. Nakonec
jej matka postrčila , dítě pokračovalo v chůzi ale celou dobu
se za houslistou ohlíželo. Toto se opakovalo s několika jinými
dětmi a všichni rodiče, bez výjimky, je nutili pokračovat v chůzi.
Za celých 45 minut hry se na chvilku zastavilo pouze 6 lidí .
Asi 20 mu dalo peníze, aniž by zpomalilo svůj krok. Vybral 32 dolarů.
Když skončil a nastalo ticho, nikdo si toho nevšiml. Nikdo
nezatleskal, nikdo jej nepoznal. Nikdo nevěděl, že tím houslistou byl
Joshua Bell,
jeden z nejlepších hudebníků na světě. Hrál jedny z nejtěžších skladeb,
které byly kdy složeny, na houslích za 3,5 milionů dolarů.
Dva dny před tím, než hrál v metru, vyprodal Joshua Bell
divadlo v Bostonu,za průměrnou cenu sedadla 100 dolarů.
Toto je skutečná historka.
Inkognito hra Joshuy Bella ve stanici metra byla zorganizována deníkem
Washington Post jako součást exprimentu o vnímání, vkusu a prioritách
lidí.
Zadání bylo : na běžném obyčejném místě v nevhodnou dobu -
dokážeme vnímat krásu ? Dokážeme se zastavit a ocenit ji? Poznáme v
neodpovídajících souvislostech talent?
Jedním z možných závěrů tohoto experimentu je, že jestliže
nemáme chvilku se zastavit a naslouchat jednomu z nejlepších hudebníků na
světě,hrajícímu nejlepší kdy napsanou hudbu,
Kolik dalších věcí nám uniká ?

od priateľa Mareka S.