Ján Pavol II. - pápež 21.storočia
Žehnaj a budeš požehnaný !

Boh všetko riadi. PROSÍM ŤA, prečítaj si túto modlitbu s vierou.
Je to silná modlitba. Problémom mnohých z nás je, že neveríme,
že Boh otvorí náruč a vyleje na nás svoje milosti,
že ich nebudeme mať ako prijať.
Ale Boh je verný svojmu slovu.
Boh nedokáže klamať a jeho sľuby sú hodnoverné.
Moja dnešná modlitba za teba:
Nech oči, ktoré čítajú tento odkaz, neuvidia nič zlé,
Nech ruky, ktoré pošlú tento odkaz iným, nepracujú nadarmo,
Nech sa ústa, ktoré hovoria "Amen" na túto modlitbu, smejú naveky.
Zotrvaj v Božej láske tým, že pošleš túto modlitbu všetkým, ktorých máš rád.

Nebeský Otče, Ty, ktorý si najstarostlivejší Otec, plný lásky, prosím Ťa, aby si hojne požehnal moju rodinu aj mňa.
Viem, že Ty vieš, že rodina je viac ako mama, otec, sestra, brat, manžel, manželka a deti.
Otče, posielam Ti túto modlitbu, prosiac o požehnanie nielen za človeka, ktorý mi poslal túto správu, ale aj za mňa a za všetkých tých, ktorým túto správu pošlem.
Kiež by sila zjednotenia sa v modlitbe za tých, ktorí veria a dúfajú v Teba, bola silnejšia, ako čokoľvek iné. Vopred Ti ďakujem za Tvoje milosti.

Nebeský Otče, osloboď človeka, ktorý číta túto správu od dlhov a ich dôsledkov. Zošli nám svoju múdrosť, aby sme dobre spravovali všetko, čo si nám dal. Viem, že si úžasný a všemohúci a ak Ťa poslúchneme a necháme sa viesť Tvojím slovom a budeme mať vieru, hoci takú malú, ako horčičné zrnko, vyleješ na nás prúdy Tvojich milostí.
Ďakujem Ti, Pane, za milosti, ktoré som práve dostal i za tie, ktoré ešte dostanem, pretože viem, že ma neprestaneš posilňovať. O to Ťa prosím v mene Ježiša Krista. Amen.


Pošli túto správu ďalej. V nasledujúcich hodinách sa mnoho ľudí bude vzájomne za seba modliť k Bohu. A potom si nezabudni všimnúť a poďakovať za všetky dobrodenia, ktoré od Boha dostaneš. Boh bude pôsobiť v Tvojom živote preto, lebo robíš, čo sa mu páči.
Žehnaj a budeš požehnaný!