Študentská hymna

Gaudeamus igitur

Radujme sa teda - pieseň v latinčine

Text s prekladom oficiálnej študentskej hymny:

Prosba anjelika za štúdium

gaudeamus igitur - noty

noty a melódia

Copyright © SLÁVIK.sk 2oo4. PROFIL - Dr. Sláviková Katarína © 2oo4, Autorské práva SLÁVIKatka. Všetky práva vyhradené

Latinský text:


Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus:
post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem
nos habebit humus.

Vita nostra brevis est,
brevi finietur;
venit mors velociter
rapit nos atrociter,
nemini parcetur.

Ubi sunt, qui ante nos in mundo fuere?
Vadite ad superos,
transite ad inferos.
Ubi iam? – Fuere.

Vivat academia,
vivant professores,
vivant membrum quodlibet,
vivat membra quaelibet,
semper sint in flore!

Slovenský text:


Radujme sa teda
pokiaľ sme mladí:
po príjemnej mladosti,
po obťažnej starobe
staneme sa súčasťou zeme.

Život náš je krátky,
čas rýchlo končí,
rýchlo príde smrť,
kruto nás uchopí,
nikto nebude ušetrený.

Kde sú, tí ktorí pred nami na svete žili?
Kráčajte na nebesia,
prejdite do pekiel.
Kde už? – Žili.

Nech žije akadémia,
nech žijú profesori,
nech žije každý člen,
nech žijú všetci z nás,
navždy nech kvitnú!