profil
PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT diskusia FILM ODKAZY
DOMOVROZVRH

 

DOMOV-ateliér SLÁVIKatky

 
- suchá ihla - SLÁVIKatka
HOBBY
Aminka - klikni a zväčši foto
BURDA 1995
BURDA 1996
BURDA 2oo3
BURDA 2oo4
BURDA 2oo6
BURDA 2oo7
Aktualizované 27.o6.2oo8
 
Portrét - BODY ART - Maľba: Júlia Fričová, Foto: Slávka Jančíková, Model: SLÁVIKatka
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© SLÁVIKatka

 

 

 

 

Dr.SLÁVIKatka

 

PF - 2o1o - SLÁVIKatka

ŽIVOTOPIS

 
PaedDr. Katarína VOLČKOVÁ SLÁVIKOVÁ

 

VEDOMIE ŽIVOTA 2004

logo slavik slavik@malby.sk

Človek

Človek in

ŠTÚDIUM

1996 - 2oo1 - magisterské štúdium - Diplomová práca 2oo1
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA Fakulta humanitných a prírodných vied - Katedra výtvarnej výchovy a umenia a Katedra etickej výchovy v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov; Prešov
PROFIL- Mgr. štúdium - denné štúdium

DIPLOM Mgr.

2oo2 - 2oo5 - rigorózne štúdium - symbol Rigorózna práca 2oo2 - 2oo4
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA Fakulta humanitných a prírodných vied - Katedra výtvarnej výchovy a umenia v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii výtvarná výchova; Prešov
PROFIL- Dr. štúdium - externé štúdium

DIPLOM PaedDr.

- Edukačné teleprojekty - symbol CCV UPJŠ PF 2oo5 - 2oo6
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, Prírodovedecká fakulta; Košice
PROFIL- Celoživotné štúdium - prezenčné štúdium

Edukačné teleprojekty

- Využitie internetu vo vzdelávaní - symbol CCV UPJŠ PF 2oo5 - 2oo6
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, Prírodovedecká fakulta; Košice
PROFIL- Celoživotné štúdium
- dištančné štúdium

Využitie internetu vo vzdelávaní

- Využitie multimédií vo vzdelávaní - symbol CCV UPJŠ PF 2oo5 - 2oo6
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, Prírodovedecká fakulta; Košice
PROFIL- Celoživotné štúdium
- dištančné štúdium

Využitie multimédií vo vzdelávaní

- Digitálne kompetencie I. - IKT - symbol EuroConsulting 2oo5 - 2oo6
v Prešove; Prešov
PROFIL- Celoživotné štúdium
- prezenčné štúdium

IKT EuroConsulting

- Tvorba prístupných elektronických dokumentov - symbol UNIVERZITA KOMENSKÉHO FMFI 2oo6 - 2oo7
UNIVERZITA KOMENSKÉHO, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra základov a vyučovania informatiky; Bratislava
PROFIL- Celoživotné štúdium - dištančné štúdium

UNIVERZITA KOMENSKÉHO TPED

- Zavedenie e-learnigových metód do výučby na školách - symbol ELFA 2oo6 - 2oo7
Vzdelávanie informačných technológií pôsobí od roku 1991, založená je zamestnancami Elektrotechnickej fakulty a Technickej Univerzity v Košiciach; Košice
PROFIL- Celoživotné štúdium
- kombinované štúdium

Zavedenie e-learnigových metód do výučby na školách

- Anglický jazyk KURZ I. - symbol EuroConsulting 2oo6 - 2oo7
v Prešove; Prešov
PROFIL- Celoživotné štúdium- prezenčné štúdium

Anglický jazyk KURZ I.  - osvedčenie

- ECDL Európsky vodičský preukaz na počítač
European Computer Driving Licence - symbolCCV UPJŠ PF 2oo6 - 2oo7
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, Prírodovedecká fakulta; Košice, a Gymnázium Pavla Horova; Michalovce
PROFIL- Celoživotné štúdium ECDL Certifikát - kombinované štúdium

- testovanie modulov

CERTIFIKÁT ECDL - Európsky vodičský preukaz na počítač

- Anglický jazyk KURZ II. - symbol EuroConsulting 2oo7-2oo8
v Prešove, Prešov
PROFIL- prezenčné štúdium

Anglický jazyk KURZ II.  - osvedčenie
- Využitie IKT v praxi - MODUL - Využitie PC vo vzdelávacom procese - symbol EuroConsulting 2oo7-2oo8 v Prešove, Prešov
PROFIL- prezenčné štúdium

IKT EuroConsulting - osvedčenie
-Úprava digitálnej fotografie- symbol Projekt ESF SOP ĽZ - 2006 - SORO P-MAT, n.o. 2oo7-2oo8, Bratislava 2oo8
PROFIL - e-learningové štúdium

Úprava digitálnej fotografie 2oo8 - certifikát
-Grafický program - symbol 2oo8 - Letní výtvarná škola v Uherském Hradišti,
Uherské Hradiště 2oo8
PROFIL - prezenčné štúdium
Grafický program - Osvedčenie 2oo8
-Umelecko-remeselný program - symbol 2oo9 - Letní výtvarná škola v Uherském Hradišti,
Uherské Hradiště 2oo9
PROFIL - prezenčné štúdium
Umelecko-remeselný program - osvedčenie 2009
-Grafik - Designer - symbol 2o1o - Macrosoft s.r.o. v Bratislave,
Bratislava 2o1o
PROFIL - prezenčné štúdium

DTP - certifikát 2o1o´
 

O C E N E N I E

Titul - Výtvarný pedagóg roka 2oo8 - PaedDr. Katka Volčková Sláviková

Medaila

+ Ďakovný list primátora mesta (Rezortný deň pracovníkov školstva) 2oo6

PROFIL © 2oo4, Autorské práva SLÁVIKatka. Všetky práva vyhradené.
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu MALBY.SK je výslovne zakázané.

Aktualizované o9. apríl 2o1o´

Copyright © SLÁVIK.sk 2oo4.
PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZYDOMOVROZVRH