C3 Lept
lept
X2 Linoryt
odryvaný linoryt
S1 Serigraphy
serigrafia

Lept
patrí medzi grafické techniky, do skupiny tlače z hĺbky.
Základným materiálom pre lept je kovová doska (meď, zinok). Kresba sa tvorí pomocou kyseliny, ktorá leptá nechránené miesta kovovej dosky. Plochy, ktoré nemajú byť vystavené účinku leptadla sa pokryjú tenkou vrstvou špeciálneho krytu (látka podobná vosku). Zadná strana dosky a okraje sa pokryjú lakom. Do krytu sa grafickou ihlou vytvorí kresba tak, aby ihla prenikla na kov. Kovová doska sa neskôr uloží do roztoku kyseliny a odhalený kov sa leptá. Po vyleptaní sa kryt odstráni a doštička sa pokryje tlačiarenskou farbou.

Pre tlač sa používa navlhčený papier a odtláča sa na hĺbkotlačovom tlačiarenskom lise.

lept - SLÁVIKata 2oo8lept - SLÁVIKata 2oo8lept - SLÁVIKata 2oo8lept - SLÁVIKata 2oo8

 

Proces tvorby

 

Proces tvorby - leptu
 
Proces tvorby - leptu
 
 
 
Proces tvorby - leptu
 
Proces tvorby - leptu
 
 
 
Proces tvorby - leptu
 
Proces tvorby - leptu
 
 
 
Proces tvorby - leptu
 
Proces tvorby - leptu
 
 
 
Proces tvorby - leptu
 
Proces tvorby - leptu