kronika aktivít PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT DISKUSIA FILM ODKAZY

späť - AKTIVITY

 

 

 
KRONIKA AKTIVÍT

späť - AKTIVITY

2oo7/2oo8 ....................bla bla........
 
späť - AKTIVITY
2oo6/2oo7...................bla bla.........


hore

2oo5/2oo6......................bla bla......

24.1o.2oo5 Metodická deň – kolektív pedagógov, služobná cesta BIB (Bratislava)

o4.11.-2o.12.2oo5 Vedenie študentov 5. ročníka pri výkone súvislej pedagogickej praxe – kandidátka Jana Kapová študentka PF KU (Ružomberok)

9.-18.11.2oo6 - výzva - 15.12.2oo5 Odoslanie 12 výtvarných prác – súťaž výtvarnej tvorby detí a mládeže organizovanej MPC Povedz drogám nie! (Prešov)

16.12.2oo5 Vianoce s Mlokmi 11 ročník; odovzdávanie ocenení žiakom za výtvarné súťaže
Celoslovenská výtvarná virtuálna súťaž Virgal : Barbore Čirčovej 1.miesto Kategória A; Anne Fabiánovej 1.miesto Kategória C; ZVLÁŠTNU POCHVALU ZA KREATIVITU Barbore Miklašovej a Denise Kollárovej Kategória B; Jozefovi Novotnému 2.miesto Kategória A; Márii Uhrinovej 2.miesto Kategória B; Lukášovi Vrteľovi 1.miesto Kategória B; Kristína Uličná 1.miesto Kategória A; Daniela Drdáková1.miesto Kategória B; (Infovek – URL http://di.ics.upjs.sk/virgal ) Čestné uznanie Ľudmile Vaškovej v III. Kategórii v celoslovenskej výtvarnej súťaži žiakov ZUŠ Novoročenky 2005 (Rimavská Sobota), Čestné uznanie Linde Pločicovej v III. Kategórii v celoslovenskej výtvarnej súťaži žiakov ZUŠ Novoročenky 2005 (Rimavská Sobota) – kolektív pedagógov (priestor ABC- centra voľného času, Prešov)

2o.12.2oo5 Vianočná prezentácia keramiky – Kovačik, Pančáková, Sláviková (pešia zóna Prešov)

o5.o1.2oo6 Odoslanie 13 výtvarných prác - Novoročenky 2005 (Rimavská Sobota)

16.o2.2oo6 Amatérsky výtvarný Prešov – účasť a diplom S. Onuferová, Ľ. Vašková ŠOS (Prešov)

23.o2.2oo6 Školská výstava „Farby“ – kolektív pedagógov; „Žltá – inštalácia SLNKO“ (foyer KÚ Prešov)

16.o3. - o9.o6.2oo6 Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov v oblasti IKT - zaradenie do ďalšieho vzdelávania, financované ESF – kolektív pedagógov; Nadácia úspešných absolventov a priateľov SPŠE (Prešov)

2o.o4.2oo6 Odoslanie výtvarných prác – TORUŇ – XIII. Medzinárodná súťaž výtvarnej tvorby detí a mládeže - grafika (Poľsko)

o6.-o7.o4.2oo6 Výtvarné alternatívy 2oo6 – kolektív pedagógov; 2-dňový seminár (Považská Bystrica)

hore

2oo4/2oo5

o1.o9.2oo4 Fórum pedagogiky, ocenenie žiakov za prezentáciu Slovenska v zahraničí – P. Ferčák 7r. I. stupeň a Z. Šutková 7r. I. stupeň (Bratislava)

o1.12.2oo4 Odoslanie 5 výtvarných prác do virtuálnej výtvarnej súťaže Virgal; Téma: Návrh na obálku svojej vlastnej knihy (URL http://di.ics.upjs.sk/virgal)

o1.12.2oo4 Odoslanie 15 výtvarných prác - Novoročenky 2oo5 (Rimavská Sobota)

o1.o3.2oo5 Odovzdanie 15 detských výtvarných prác, pre detské oddelenie fakultnej nemocnice – Sláviková, Kováčik (Prešov)

o1.o3.2oo5 Odovzdanie 1o detských výtvarných prác na medzinárodnú výtvarnú súťaž detskej výtvarnej tvorby LIDICE 2oo5 (Česko)

o1.o3.2oo5 Ilustrácie žiakov na tému – Pomoc - Šťastie pre ľudí v núdzi + sprievodný text – Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc (Prešov)

14.o3.2oo5 Amatérsky výtvarný Prešov – účasť a diplom I. Frič ŠOS (Prešov)

o2.- 13.o5.2oo5 Výstava žiakov „Hľadanie identity“- Cuperová, Sláviková, Tomašiaková, Kurátor: PhDr. Vladimír Husár - riaditeľ ŠOS (Prešov)

23.o5.2oo5 Výlet absolventov - kolektív pedagógov (Žehra – rímskokatolícky kostol, Spišská kapitula - katedrála, Spišské podhradie - Židovská synagóga, Spišský hrad, Sivá brada)

26.o5.2oo5 Školská výstava „Grafika“ – kolektív pedagógov; „Red“ (foyer KÚ Prešov)

o1.o6.2oo5 Odoslanie 17 výtvarných prác do virtuálnej výtvarnej súťaže Virgal; Téma: Mandala (URL http://di.ics.upjs.sk/virgal)

27.o6.2oo5 Inštalácia záverečných prác – kolektív pedagógov; objekt Hvezdáreň a planetárium v PO; URL http://www.astropresov.sk (Prešov)

28.o6.2oo5 Obhajoby a vernisáž absolventských prác absolventov školy Porota: Akad. mal. A. Hausová PU FHPV, Členovia: PhDr. A. Cuperová, Mgr. Art M. Kavuličová Tomašiaková, PaedDr. K. Volčková Sláviková – kolektív pedagógov; ... končiacich žiakov (objekt Hvezdáreň a planetárium; Prešov)

späť

2oo3/2oo4

1o.o9.2oo3 Vernisáž výstavy „Putovanie za farbou legendy“ ateliérov Pančákovej, Slávikovej (Šarišská galéria; Prešov)

1o.1o.2oo3 Hosť výtvarnej akcia organizovanej so žiakmi v rámci „Európskeho dňa rodičov a škôl“ (ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves)

14.1o.2oo3 Článok v Prešovskom Večerníku o „Európskom dni rodičov a škôl“ autorka článku: zástupkyňa školy (Prešov)

2o.1o.2oo3 Net článok o „Európskom dni rodičov a škôl“ (Infovek – URL http://www.e-skola.sk )

12.12.2oo3 Vianoce s Mlokmi 1o ročník– kolektív pedagógov (priestor ABC- centra voľného času, Prešov)

16.12.2oo3 Vianočná prezentácia keramiky – Kovačik, Sláviková (pešia zóna Prešov)

28.12.2oo3 PF 2oo4 – cyklus fotografii z výtvarnej akcie pre ŠOS (Prešov)

3o.12.2oo3 Účasť a cena na virtuálnej výtvarnej súťaži Virgal „Iniciála“ – súťažná práca Ľudmily Slávikovej – kategória A – 2. miesto (Infovek – URL http://di.ics.upjs.sk/virgal )

o1.- o3.o4.2oo4 Výtvarné alternatívy 2oo4 – kolektív pedagógov; 3-dňový seminár (Považská Bystrica)

15.- 18.o4.2oo4 Realizácia ateliérového plenéra „Hľadanie identity“- Sláviková a kol. (Dubovica)

18.o5.2oo4 Účasť a cena na virtuálnej výtvarnej súťaži Fullová ruža ,Rozprávka“ – súťažná práca Ľudmily Slávikovej - A pokročili, názov práce „Dupni nôžka“ (Infovek – URL http://www.zsmaurerke.edu.sk )

17.- 26.o5.2oo4 Krajinársky kurz „STRETNUTIE S PRÍRODOU“ A „KOMUNIKÁCIA S VODOU, VETROM, OHŇOM A ZEMOU“ Cuperová, Sláviková, Tomašiaková (Chorvátsko – Omiš)

27.o5.2oo4 Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“- Sláviková a kol. (Slovanet KLUB Prešov)

o1.o6.2oo4 Výlet absolventov - kolektív pedagógov (Krakov)

o7.o6.2oo4 Seminár „Umenie v postmodernej dobe“ – Kovačik, Sláviková (MC Prešov)

17.o6.2oo4 Záverečná výstava „Farby“ – kolektív pedagógov, „Red“ (foyer KÚ Prešov)

22.o6.2oo4 Inštalácia záverečných prác – kolektív pedagógov (objekt ZUŠ hudobný odbor J. Poschla; Prešov)

23.o6.2oo4 Obhajoby a vernisáž absolventských prác absolventov školy Porota: Akad. mal. A. Hausová PU FHPV, Členovia: PhDr. A. Cuperová, PaedDr. I. Pančáková, Mgr. V. Židik – kolektív pedagógov; 5o končiacich žiakov (objekt ZUŠ hudobný odbor J. Poschla; Prešov)

späť

2oo2/2oo3

13.12.2oo2 Vianoce s Mlokmi – kolektív pedagógov (priestor ABC- centra voľného času, Prešov)

17.12.2oo2 Vianočná prezentácia keramiky – Kovačik, Sláviková (pešia zóna Prešov)

o8.o1.2oo3 Projekt pre spoluprácu s nadáciou Barlička – Pančáková, Sláviková (priestor Čierny orol Prešov)

o1.- o2.o5.2oo3 Realizácia ateliérového projektu „Putovanie za farbou legendy“ - Pančáková, Sláviková (Bardejovské Kúpele - Bardejov)

o8.- 22.o5.2oo3 Reklama: LEGENDA RADIO FLASH; sponzor medializácie Slovanet - Via PVT manažér Ing. P. Popovec (Prešov)

o9.o5.2oo3 Výstava žiakov „Putovanie za farbou legendy“ - Pančáková, Sláviková (Slovanet KLUB Prešov URL http://www.presov.viapvt.sk/zus/ )

13.o5.2oo3 Výlet absolventov – kolektív pedagógov (Betliar, Krásna Hôrka)

22.o5.2oo3 Článok v Prešovskom Večerníku autorka článku: I. Pančáková - „Putovanie za farbou legendy“ (Prešov)

19.o6.2oo3 Záverečná akcia školy „Tričko mánia“ ako súčasť Prešovského kultúrneho leta – kolektív pedagógov (pešia zóna Prešov)

23.- 24.o6.2oo3 Inštalácia záverečných prác – kolektív pedagógov (objekt ZUŠ hudobný odbor J. Poschla; Prešov)

25.o6.2oo3 Obhajoby a vernisáž absolventských prác absolventov školy Porota: Mgr. M. Wachová Členovia: Akad. mal. A. Gajová, PaedDr. S. Šalko, Mgr. Art M. Tomašiaková – kolektív pedagógov; 52 končiacich žiakov (objekt ZUŠ hudobný odbor J. Poschla; Prešov)

Copyright © SLÁVIK.sk 2oo6.
 PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZY
AKTIVITY