plošná tvorba 13
 
PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT DISKUSIA FILM ODKAZY

tvorba ziakov 1

DOMOV-ateliér SLÁVIKatky

 

spä - PLT12

ATELIÉROVÁ TVORBA

ATELIÉR PaedDr. VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ Kataríny

PLOŠNÁ TVORBA

- 13 -

Kombinovaná technika Pastel Kombinovaná technika - koláž, sgrafito, malba, kresba Kombinovaná technika - koláž, sgrafito, malba, kresba
       
Kombinovaná technika Kombinovaná technika Kombinovaná technika mažba - tempera, akryl
       
Kombinovaná technika - koláž, sgrafito, malba, kresba mažba - tempera, akryl Kombinovaná technika - koláž, sgrafito, malba, kresba Kombinovaná technika - koláž, sgrafito, malba, kresba
       
mažba - tempera, akryl mažba - tempera, akryl mažba - tempera, akryl mažba - tempera, akryl
       
grafika - papierorez Kombinovaná technika - koláž, sgrafito, malba, kresba Kombinovaná technika - koláž, sgrafito, malba, kresba Kombinovaná technika - koláž, sgrafito, malba, kresba
ďalej - PLT14
Copyright © SLÁVIK.sk 2oo6.
archív od roku 2oo2 do 2oo9