priestorová tvorba 6
 
PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT DISKUSIA FILM ODKAZY

tvorba ziakov 1

DOMOV-ateliér SLÁVIKatky

 

spä - PRT5

ATELIÉROVÁ TVORBA

ATELIÉR PaedDr. VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ Kataríny

PRIESTOROVÁ TVORBA

- 6 -

Glazovaná keramika 2oo6 Glazovaná keramika 2oo6 Glazovaná keramika 2oo6 Glazovaná keramika 2oo6
       
kasirovanie kasirovanie tienohra kasirovanie
       
sperk - drôt - sprej keramika - relief -vianočný námet keramika - relief -vianočný námet keramika - relief -vianočný námet
       
keramika - relief -vianočný námet keramika - relief -vianočný námet kasirovanie kasirovanie
       
kasirovanie kasirovanie kasirovanie tienohra
       
ďalej - PRT7
Copyright © SLÁVIK.sk 2oo6.
archív od roku 2oo2 do 2oo9