priestorová tvorba 8
 
PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT DISKUSIA FILM ODKAZY

tvorba ziakov 1

DOMOV-ateliér SLÁVIKatky

 

spä - PRT7

ATELIÉROVÁ TVORBA

ATELIÉR PaedDr. VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ Kataríny

PRIESTOROVÁ TVORBA

- 8 -

Ručný papier Ručný papier Ručný papier Ručný papier
       
Ručný papier Ručný papier Ručný papier výroba ručného papiera
       
Glazovaná keramika 2oo6 Glazovaná keramika 2oo6 Glazovaná keramika 2oo6 Glazovaná keramika 2oo6
       
Glazovaná keramika 2oo6 Glazovaná keramika 2oo6 Glazovaná keramika 2oo6 Glazovaná keramika 2oo6
       
Glazovaná keramika 2oo6 Glazovaná keramika 2oo6 Glazovaná keramika 2oo6 Patinovaná keramika 2oo6
     
Prípravka
ďalej - PRT9
Copyright © SLÁVIK.sk 2oo6.
archív od roku 2oo2 do 2oo9