tvorivá atmosféra 1
PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT diskusia FILM ODKAZY
AKTIVITYAKTIVITY-TA2

mesto-akcie

DOMOV-ateliér SLÁVIKatky

 

ATELIÉROVÁ TVORBA

ATELIÉR PaedDr. VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ Kataríny

TVORIVÁ ATMOSFÉRA

- 1 -

 
AKTIVITY Interiér súčasného ateliéru od septembra 2oo6 – Ul. Októbrová 32– Ul. Októbrová 32
Interiér súčasného ateliéru od septembra 2oo5 – Ul. Októbrová 32
Interiér súčasného ateliéru od septembra 2oo5 – Ul. Októbrová 32
Interiér súčasného ateliéru od septembra 2oo5 – Ul. Októbrová 32
Interiér súčasného ateliéru od septembra 2oo5 – Ul. Októbrová 32
Interiér súčasného ateliéru od septembra 2oo5 – Ul. Októbrová 32
Interiér súčasného ateliéru od septembra 2oo5 – Ul. Októbrová 32
Interiér súčasného ateliéru od septembra 2oo5 – Ul. Októbrová 32
Interiér súčasného ateliéru od septembra 2oo5 – Ul. Októbrová 32
Interiér súčasného ateliéru od septembra 2oo5 – Ul. Októbrová 32
Interiér súčasného ateliéru od septembra 2oo5 – Ul. Októbrová 32
Interiér súčasného ateliéru od septembra 2oo5 – Ul. Októbrová 32
Interiér súčasného ateliéru od septembra 2oo5 – Ul. Októbrová 32
 
AKTIVITY Exteriér a interiér ateliéru pobočky Čs. armády v rokoch 2oo2-2oo5
Exteriér a interiér ateliéru pobočky Čs. armády Exteriér a interiér ateliéru pobočky Čs. armády Exteriér a interiér ateliéru pobočky Čs. armády
Exteriér a interiér ateliéru pobočky Čs. armády Exteriér a interiér ateliéru pobočky Čs. armády Exteriér a interiér ateliéru pobočky Čs. armády
Exteriér a interiér ateliéru pobočky Čs. armády Exteriér a interiér ateliéru pobočky Čs. armády Exteriér a interiér ateliéru pobočky Čs. armády
  Exteriér a interiér ateliéru pobočky Čs. armády Exteriér a interiér ateliéru pobočky Čs. armády
 
AKTIVITY Interiér súčasného ateliéru od septembra 2oo5 – Ul. Októbrová 32
Interiér súčasného ateliéru

Interiér súčasného ateliéru

Interiér súčasného ateliéru
Interiér súčasného ateliéru Interiér súčasného ateliéru Interiér súčasného ateliéru
Interiér súčasného ateliéru Interiér súčasného ateliéru Interiér súčasného ateliéru
 
AKTIVITY Interiér súčasného ateliéru – január 2oo6
Interiér súčasného ateliéru – január 2oo6 Interiér súčasného ateliéru – január 2oo6 Interiér súčasného ateliéru – január 2oo6
Interiér súčasného ateliéru – január 2oo6 Interiér súčasného ateliéru – január 2oo6 Interiér súčasného ateliéru – január 2oo6
Interiér súčasného ateliéru – január 2oo6 Interiér súčasného ateliéru – január 2oo6 Interiér súčasného ateliéru – január 2oo6
 
AKTIVITY Skupina žiakov – pri modelovacej činnosti – piatok - február 2oo6
Skupina žiakov – pri modelovaní Skupina žiakov – pri modelovaní Skupina žiakov – pri modelovaní
Skupina žiakov – pri modelovaní Skupina žiakov – pri modelovaní Skupina žiakov – pri modelovaní
Skupina žiakov – pri modelovaní Skupina žiakov – pri modelovaní Skupina žiakov – pri modelovaní
Skupina žiakov – pri modelovaní Skupina žiakov – pri modelovaní Skupina žiakov – pri modelovaní
Skupina žiakov – pri modelovaní Skupina žiakov – pri modelovaní Skupina žiakov – pri modelovaní
 
AKTIVITY Skupina žiakov – pri maľbe – piatok - apríl 2oo6
Skupina žiakov – pri maľbe Skupina žiakov – pri maľbe
Skupina žiakov – pri maľbe Skupina žiakov – pri maľbe
Skupina žiakov – pri maľbe Skupina žiakov – pri maľbe
 
AKTIVITY Skupina žiakov – pri maľbe s praktikantkou Jankou Kapovou – RADOSŤ / SMÚTOK štvrtok - december 2oo5
pri maľbe s praktikantkou Jankou Kapovou pri maľbe s praktikantkou Jankou Kapovou pri maľbe s praktikantkou Jankou Kapovou
pri maľbe s praktikantkou Jankou Kapovou pri maľbe s praktikantkou Jankou Kapovou pri maľbe s praktikantkou Jankou Kapovou
pri maľbe s praktikantkou Jankou Kapovou pri maľbe s praktikantkou Jankou Kapovou  
 
AKTIVITY Skupina žiakov – prípravka pri kresbe – pondelok - október 2oo3
– prípravka pri kresbe – pondelok - október 2oo3 – prípravka pri kresbe – pondelok - október 2oo3 – prípravka pri kresbe – pondelok - október 2oo3
– prípravka pri kresbe – pondelok - október 2oo3 – prípravka pri kresbe – pondelok - október 2oo3 – prípravka pri kresbe – pondelok - október 2oo3
– prípravka pri kresbe – pondelok - október 2oo3 – prípravka pri kresbe – pondelok - október 2oo3  
 
AKTIVITY Skupina študentov – II. cyklus pri reinštalácii – štvrtok - november 2oo4
II. cyklus pri reinštalácii II. cyklus pri reinštalácii II. cyklus pri reinštalácii
II. cyklus pri reinštalácii II. cyklus pri reinštalácii II. cyklus pri reinštalácii
II. cyklus pri reinštalácii II. cyklus pri reinštalácii  
 
AKTIVITY Skupina žiakov – pri plošnej tvorbe – utorok - marec 2oo6 - klikni
– pri plošnej tvorbe – utorok - marec 2oo6 – pri plošnej tvorbe – utorok - marec 2oo6 – pri plošnej tvorbe – utorok - marec 2oo6
– pri plošnej tvorbe – utorok - marec 2oo6 – pri plošnej tvorbe – utorok - marec 2oo6 – pri plošnej tvorbe – utorok - marec 2oo6
 
AKTIVITY Atmosfér Vianoc v ZUŠ 2oo3
Atmosfér Vianoc v ZUŠ 2oo3 Atmosfér Vianoc v ZUŠ 2oo3 Atmosfér Vianoc v ZUŠ 2oo3
Atmosfér Vianoc v ZUŠ 2oo3 Atmosfér Vianoc v ZUŠ 2oo3 Atmosfér Vianoc v ZUŠ 2oo3
Atmosfér Vianoc v ZUŠ 2oo3    
 
AKTIVITY Interiér súčasného areálu ZUŠ - VO od roku 2oo5 – Ul. Októbrová 32
sklomalba sklomalba sklomalba sklomalba
 
 
AKTIVITY Interiér súčasného ateliéru od roku 2oo5 – Ul. Októbrová 32 a študenti v procese tvorby - od septembra do júna 2oo6
študenti v procese tvorby študenti v procese tvorby študenti v procese tvorby
študenti v procese tvorby študenti v procese tvorby študenti v procese tvorby
študenti v procese tvorby študenti v procese tvorby  
 

Aktualizované 28. december 2oo7

Copyright © SLÁVIK.sk 2oo6.
 PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZYAKTIVITYAKTIVITY-TA2