tvorivá atmosféra 1
PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT diskusia FILM ODKAZY
AKTIVITY

mesto-akcie

DOMOV-ateliér SLÁVIKatky

 

ATELIÉROVÁ TVORBA

VÝTVARNÉ AKCIE

- 2oo2 / 2oo3 -

ATELIÉR PaedDr. VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ Kataríny
TVORBA ŽIAKOV

AKTIVITY Študentky – II. cyklu pri reinštalácii (štvrtok) 2oo2
II. cyklu pri reinštalácii
II. cyklu pri reinštalácii
II. cyklu pri reinštalácii
II. cyklu pri reinštalácii

- PRACOVNÁ ATMOSFÉRA -

II. cyklu pri reinštalácii
II. cyklu pri reinštalácii
II. cyklu pri reinštalácii
II. cyklu pri reinštalácii
Ofelia - John Everett Millais 1851
Reinštalácia Ľudka Vašková
  Ofelia - John Everett Millais 1851
  kresba - Ľudmila Vašková 2oo3
Andy Warhol
Reinštalácia Julka Fričová
  Andy Warhol
  komb.technika - Júlia Fričová 2oo3
 
AKTIVITY Interiér výstavného priestoru k prezentácii a inštalácii projektu „Hľadanie identity“ 2oo3
Interiér výstavného priestoru k prezentácii a inštalácii projektu „Hľadanie identity“ 2oo3 Interiér výstavného priestoru k prezentácii a inštalácii projektu „Hľadanie identity“ 2oo3 Interiér výstavného priestoru k prezentácii a inštalácii projektu „Hľadanie identity“ 2oo3
Interiér výstavného priestoru k prezentácii a inštalácii projektu „Hľadanie identity“ 2oo3 Interiér výstavného priestoru k prezentácii a inštalácii projektu „Hľadanie identity“ 2oo3 Interiér výstavného priestoru k prezentácii a inštalácii projektu „Hľadanie identity“ 2oo3
Interiér výstavného priestoru k prezentácii a inštalácii projektu „Hľadanie identity“ 2oo3 Interiér výstavného priestoru k prezentácii a inštalácii projektu „Hľadanie identity“ 2oo3 Interiér výstavného priestoru k prezentácii a inštalácii projektu „Hľadanie identity“ 2oo3
Interiér výstavného priestoru k prezentácii a inštalácii projektu „Hľadanie identity“ 2oo3 Interiér výstavného priestoru k prezentácii a inštalácii projektu „Hľadanie identity“ 2oo3 Interiér výstavného priestoru k prezentácii a inštalácii projektu „Hľadanie identity“ 2oo3
Interiér výstavného priestoru k prezentácii a inštalácii projektu „Hľadanie identity“ 2oo3 Interiér výstavného priestoru k prezentácii a inštalácii projektu „Hľadanie identity“ 2oo3  
- viac info a foto-
Copyright © SLÁVIK.sk 2oo4.
 PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZY