tvorivá atmosféra 1
PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT diskusia FILM ODKAZY
AKTIVITY

mesto-akcie

DOMOV-ateliér SLÁVIKatky

 

ATELIÉROVÁ TVORBA

VÝTVARNÉ AKCIE

- 2oo3 / 2oo4 -

ATELIÉR PaedDr. VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ Kataríny
TVORBA ŽIAKOV

AKTIVITY Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ 2oo4
Viac info a foto - http://www.atelier.malby.sk/galeriavo.htm
 
AKTIVITY Tričkománia - výtvarná akcia; Prešov 2oo3 Linda Pločicová, Martin Labuda a tr. pedagogička PaedDr. Katarína Sláviková - výtvarná akcia Tričkománia 2oo3
- akcia pre verejnosť na zaver školského roka 2002/2003 v centre mesta Prešov - pešia zóna
AKTIVITY VÝTVARNÉ ALTERNATÍVY - seminár; Považská Bystrica 2oo4
VÝTVARNÉ ALTERNATÍVY 2oo4
VÝTVARNÉ ALTERNATÍVY 2oo4
VÝTVARNÉ ALTERNATÍVY 2oo4
VÝTVARNÉ ALTERNATÍVY 2oo4
VÝTVARNÉ ALTERNATÍVY 2oo4
VÝTVARNÉ ALTERNATÍVY 2oo4
 
AKTIVITY Reinštalácia - Rembrant Van Rijn 16o6 - 1669- výtvarná dielňa 2oo4 - žiaci ZŠ Chminianská Nová Ves - akcia : Europa v škole
Rembrant
KLIKNI - Hodina anatómie Dr. Tulpa

AKTIVITY Rekonštrukcia - výtvarná dielňa 2oo4 - žiaci ZŠ

Velázquez Diego 1599-1660 -Innocent X c. 1650; Galleria Doria-Pamphili, Rome

Velázquez
 
AKTIVITY Skupina žiakov – prípravka pri kresbe – (pondelok) - október 2oo3
 
Aktualizované o1. mája 2oo5
Copyright © SLÁVIK.sk 2oo4.
 PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZY