tvorivá atmosféra 1
PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT diskusia FILM ODKAZY
AKTIVITY

mesto-akcie

DOMOV-ateliér SLÁVIKatky

 

ATELIÉROVÁ TVORBA

VÝTVARNÉ AKCIE

- 2oo4 / 2oo5 -

ATELIÉR PaedDr. VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ Kataríny
TVORBA ŽIAKOV

AKTIVITY Výstava „Color“ – Červená architektúra – inštalácia - foyer KÚ Prešov – 2oo4
Výstava „Color“
Výstava „Color“
Výstava „Color“
Výstava „Color“
Výstava „Color“
Výstava „Color“
Výstava „Color“
Výstava „Color“
2oo4
 
POZVÁNKA - „Hľadanie identity“
AKTIVITY Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ – inštalácia - Šarišské osvetové stredisko Ul. Janka Borodáča; Prešov – 2oo5
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
Vernisáž
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“
2oo5
 
AKTIVITY Výtvarná štúdia „Tekvicové zátišie “ – ateliérová štúdia – 2oo4
„Tekvicové zátišie “ – ateliérová štúdia – 2oo4
„Tekvicové zátišie “ – ateliérová štúdia – 2oo4
„Tekvicové zátišie “ – ateliérová štúdia – 2oo4
„Tekvicové zátišie “ – ateliérová štúdia – 2oo4
„Tekvicové zátišie “ – ateliérová štúdia – 2oo4
„Tekvicové zátišie “ – ateliérová štúdia – 2oo4
„Tekvicové zátišie “ – ateliérová štúdia – 2oo4
„Tekvicové zátišie “ – ateliérová štúdia – 2oo4
„Tekvicové zátišie “ – ateliérová štúdia – 2oo4
 
AKTIVITY Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ – inštalácia - SLOVANET Ul. Hlavná; Prešov – 2oo4
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004

TVORBA - ukážky Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004

Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Vernisáž výstavy „Hľadanie identity“ - SLOVANET 2004
Aktualizované o1. mája 2oo6
Copyright © SLÁVIK.sk 2oo4.  PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZY