tvorivá atmosféra 1
PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT diskusia FILM ODKAZY
AKTIVITY

mesto-akcie

DOMOV-ateliér SLÁVIKatky

 

ATELIÉROVÁ TVORBA

VÝTVARNÉ AKCIE

- 2oo5 / 2oo6 -

ATELIÉR PaedDr. VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ Kataríny
TVORBA ŽIAKOV

AKTIVITY KRUHY 2oo6 Ukážky výtvarného cvičenia - Ukážka tvorby žiakov - I. cyklus ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej
KRUHY 2oo6 Ukážky výtvarného cvičenia
KRUHY 2oo6 Ukážky výtvarného cvičenia
KRUHY 2oo6 Ukážky výtvarného cvičenia
KRUHY 2oo6 Ukážky výtvarného cvičenia
KRUHY 2oo6 Ukážky výtvarného cvičenia

- skús to aj ty - zapoj pri kresbe pravú aj ľavú ruku - :-)))))

 

AKTIVITY UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 Ukážky reprodukcií - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej

UMENIE ZBLÍZKA 2oo6
UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej
UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej SlávikovejUMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej
UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej SlávikovejUMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej
UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej SlávikovejUMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej
UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej
UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej
UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej SlávikovejUMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej
UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej SlávikovejUMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej SlávikovejUMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej
UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej
UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej UMENIE ZBLÍZKA 2oo6 - Ukážka tvorby žiakov ateliéru Katky Volčkovej Slávikovej
UMENIE ZBLÍZKA
UMENIE ZBLÍZKA
UMENIE ZBLÍZKA
UMENIE ZBLÍZKA
UMENIE ZBLÍZKA
UMENIE ZBLÍZKA
UMENIE ZBLÍZKA

Programom UMENIE ZBLÍZKA Galéria mesta Bratislavy symbolicky vychádza zo svojich brán, aby priamo do škôl priniesla diela moderného a súčasného slovenského výtvarného umenia formou reprodukcií diel z expozície umenia 20. storočia (100 ROKOV REALITY) od Ľudovíta Fullu, Cypriána Majerníka, Jána Mathého, Júliusa Kollera, Igora Kalného, Romana Ondáka a Doroty Sadovskej. Cieľom projektu je prepojenie moderného a súčasného umenia, s ktorým sa mladí ľudia nemajú možnosť bežne stretávať, s aktuálnym svetom okolo nás, ktorý umenie reflektuje a umožňuje nám jeho hlbšie porozumenie.
ZDROJ: http://www.umeniezblizka.gmb.sk/sk/content/33

 
AKTIVITY Interiér súčasného ateliéru od roku 2oo5 – Ul. Októbrová 32 a študenti v procese tvorby - od septembra do júna 2oo6

2oo5/2oo6

atelierová tvorba

 
AKTIVITY Výstava „Color“ – Źltá - SLNKO– inštalácia - foyer KÚ Prešov – 2oo6
 
 
AKTIVITY Skupina žiakov – (piatok) - január - apríl 2oo6
 
AKTIVITY Skupina žiakov – pri maľbe s praktikantkou Jankou Kapovou – RADOSŤ / SMÚTOK (štvrtok) - december 2oo5
PRÍPRAVKA
 
AKTIVITY Skupina žiakov – pri plošnej tvorbe – (utorok) - marec 2oo6 - klikni na zväčšenie-
Aktualizované 23.mája 2oo7
Copyright © SLÁVIK.sk 2oo4.
 PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZY