Projekt 3 - Egypt 2oo6
PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZY
AKTIVITY - späť

ATELIÉROVÁ TVORBA

VÝTVARNÉ PROJEKTY

ATELIÉR PaedDr. VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ Kataríny

- o4 -

- plenér 2oo5

KRAJINÁRSKY KURZ  Chorvátsko - OREBIČ 2oo5

výlet loďou 2oo5

krajinársky kurz v školskom roku 2oo4/2oo5 

Ateliér Volčkovej Slávikovej Kataríny a kolegov viď. http://www.atelier.malby.sk/galeriavo.htm

Termín plenéra:
jún 2oo5

Rolov text alebo aj

"Zuškárska plenérska hymna"

"Z Prešova do Orebiču prišli
A na pláži sa z našej Zušky zišli.
Opiekli sa do ružova ako raky,
Nasolili kožu, oči, plavky.
Keď objekty vytvorili, nato nohy omočili,
Ak podklady pripravili, už od mora všetky vyli.
A keď prišiel ten správny čas,
Tak Super Stár je tu zas.
Všetci sa už pripravili,
Hlasivky si vycibrili.
Tak teraz pozor začína,
Super Star ZUŠ krajinár.
Ó ó maňo jój"


Autor textu: Róland Cisko

späť - hore fotodokumentácia - Orebič - výtvarné hry - zážitkové vyučovanie v krajine 2oo5
foto - SLÁVIKatka 2oo5 foto - SLÁVIKatka 2oo5 foto - SLÁVIKatka 2oo5 foto - SLÁVIKatka 2oo5
foto - SLÁVIKatka 2oo5 foto - SLÁVIKatka 2oo5 foto - SLÁVIKatka 2oo5 foto - SLÁVIKatka 2oo5
foto - SLÁVIKatka 2oo5 foto - SLÁVIKatka 2oo5 foto - SLÁVIKatka 2oo5 foto - SLÁVIKatka 2oo5
foto - SLÁVIKatka 2oo5 foto - SLÁVIKatka 2oo5 foto - SLÁVIKatka 2oo5 foto - SLÁVIKatka 2oo5
foto - SLÁVIKatka 2oo5 foto - SLÁVIKatka 2oo5 foto - SLÁVIKatka 2oo5 foto - SLÁVIKatka 2oo5
foto - SLÁVIKatka 2oo5 foto - SLÁVIKatka 2oo5 foto - SLÁVIKatka 2oo5 foto - SLÁVIKatka 2oo5
foto - SLÁVIKatka 2oo5 foto - SLÁVIKatka 2oo5 foto - SLÁVIKatka 2oo5 foto - SLÁVIKatka 2oo5
foto - SLÁVIKatka 2oo5 foto - SLÁVIKatka 2oo5 realizácia - inštalácie 2oo5 realizácia - inštalácie 2oo5
realizácia 2oo5 realizácia 2oo5 realizácia 2oo5 realizácia 2oo5
realizácia 2oo5 realizácia 2oo5 realizácia 2oo5 realizácia 2oo5
realizácia 2oo5 Pani Dr. Anička Cuperova realizácia 2oo5 realizácia 2oo5
realizácia 2oo5 realizácia 2oo5 realizácia 2oo5 realizácia 2oo5
späť - hore fotodokumentácia - Orebič - výlet loďou - smer Korčula rodisko Marka Pola 2oo5 Superstar
výlet loďou 2oo5 výlet loďou 2oo5 výlet loďou 2oo5 výlet loďou 2oo5
výlet loďou 2oo5 výlet loďou 2oo5 výlet loďou 2oo5 výlet loďou 2oo5
výlet loďou 2oo5

SUPERSTAR ZUŠ

2oo5

finálový večer

Superstar - záverečný večer Superstar - záverečný večer
Superstar - záverečný večer Superstar - záverečný večer Superstar - záverečný večer Superstar - záverečný večer

pdf - INŠTRUKCIE pre rodičov a žiakov pred absolvovaním kurzu 2oo5

Prevádzkový poriadok pre prácu v plenéri
Žiaci sú povinní:
- poznať a zachovávať predpisy, ktoré sú uvedené v školskom poriadku,
- dodržiavať ustanovenia organizačného poriadku ZUŠ-VO,
- cestou v dopravnom prostriedku žiaci dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa,
- dodržiavajú pokyny svojho učiteľa počas celého pobytu,
- dodržiavajú určený a schválený denný režim krajinárskeho kurzu
(viď. predchádzajúca časť),
- dodržiavajú bezpečnostné predpisy a dbajú o ochranu zdravia seba a svojich spolužiakov,

Pedagogickí zamestnanci sú povinní:
- niesť vo svojom konaní plnú zodpovednosť za zverenú skupinu žiakov,
- zodpovedať za dodržiavanie bezpečnostných predpisov a predpisov ochrany zdravia ľudí   vrátane zabezpečenia zodpovedajúcich ochranných prostriedkov podľa schváleného druhu činnosti, ktoré sa budú v plenéri vykonávať,
- pri práci v plenéri postupovať podľa metodických pokynov MŠ a učebných osnov.

Pokyny pre prvú pomoc
Pri vzniku nežiaducej udalosti, ako uraz žiakov, nehoda a pod. poskytneme potrebnú prvú pomoc, vykonáme nevyhnutné opatrenia privolaním zásadových jednotiek.

Materiál k akcii: Skicár A2  – alebo doska + recyklovaný baliaci papier cca 10 ks + nálepky alebo sponky na uchytenie podkladu Ceruzy - rôzne tvrdé stopy; pero + tuš, Uhlík Rudka; fixativ Akvarel alebo anilín; okrúhle štetce 3ks tenké stopy Klovatina – tekuté lepidlo Temperové farby – stačí biela; čierna; žltá; červená a modrá s každej 2 tuby alebo 1 nádobka Lepiaca páska – môže byť aj papierová Plochý štetec - 3 rozličné veľkosti Handra alebo staré bavlnené tričko na údržbu naradia Nožnice, orezávadlo, špachtľu - stačí tenká 3cm Fotoaparát – vyvolanie a fotografie k výstave vám preplatí škola – !odložte si bločky! rybársku stoličku; molitan alebo vankúšik

DISKUSIA - DISKUSIA

Základná umelecká škola výtvarný odbor Októbrova 32 Prešov PaedDr. Katarína Volčková Sláviková
späť - hore

Aktualizované 2o. októbra 2oo6