Projekt 3 - Egypt 2oo6
PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZY
AKTIVITY - späť

ATELIÉROVÁ TVORBA

VÝTVARNÉ PROJEKTY

ATELIÉR PaedDr. VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ Kataríny

- o3 -

Výtvarná akcia „Hľadanie Identity“ 2oo4

v školskom roku 2oo3/2oo4

 Minimal art - foto SLÁVIKatka 2oo4

AKCIA: 2oo4

späť - hore fotodokumentácia - Viac informácií o projekte „Hľadanie identity“ - pdf
znak - späť - horeLand art "ŽIVLY"
znak - späť - horeStread art
znak - späť - horePerfotmens "Kruh" - SYMBOL -
znak - späť - horeInštalácia - Land art "Skamenelina"
znak - späť - horeInštalácia - "Modrá IDENTITA"

znak - späť - horeGrafity - "MikroMakro

IDENTITA"

znak - späť - horeLand art - "Radioaktivita"

znak - späť - horeInštalácia - "Sieť"
znak - späť - horePlošná tvorba "Identita s prostredím"
znak - späť - horeFrotáž "Hľadanie Identity v prostredí"
znak - späť - horeBody art "Hľadanie Identity"
znak - späť - hore Koncept "Elementy"
Copyright © SLÁVIK.sk 2oo6.

pdf - INŠTRUKCIE pre rodičov a žiakov pred absolvovaním akcie 2oo4

Ateliér Volčkovej Slávikovej Kataríny a kolegov viď. http://www.atelier.malby.sk/galeriavo.htm

Prevádzkový poriadok pre prácu v plenéri
Žiaci sú povinní:
- poznať a zachovávať predpisy, ktoré sú uvedené v školskom poriadku,
- dodržiavať ustanovenia organizačného poriadku ZUŠ-VO,
- cestou v dopravnom prostriedku žiaci dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa,
- dodržiavajú pokyny svojho učiteľa počas celého pobytu,
- dodržiavajú určený a schválený denný režim krajinárskeho kurzu
(viď. predchádzajúca časť),
- dodržiavajú bezpečnostné predpisy a dbajú o ochranu zdravia seba a svojich spolužiakov,

Pedagogickí zamestnanci sú povinní:
- niesť vo svojom konaní plnú zodpovednosť za zverenú skupinu žiakov,
- zodpovedať za dodržiavanie bezpečnostných predpisov a predpisov ochrany zdravia ľudí   vrátane zabezpečenia zodpovedajúcich ochranných prostriedkov podľa schváleného druhu činnosti, ktoré sa budú v plenéri vykonávať,
- pri práci v plenéri postupovať podľa metodických pokynov MŠ a učebných osnov.

Pokyny pre prvú pomoc
Pri vzniku nežiaducej udalosti, ako uraz žiakov, nehoda a pod. poskytneme potrebnú prvú pomoc, vykonáme nevyhnutné opatrenia privolaním zásadových jednotiek.

Materiál k akcii: Skicár A2  – alebo doska + recyklovaný baliaci papier cca 10 ks Ceruzy - rôzne tvrdé stopy pero + tuš, Uhlík Rudka Akvarel alebo anilín Klovatina – tekuté lepidlo Lepiaca páska – môže byť aj papierová Plochý štetec - 3 rozličné veľkosti Handra alebo staré bavlnené tričko na údržbu naradia Plastová fľaša na vodu Nožnice, orezávadlo, špachtľu - stačí tenká 3cm Fotoaparát – vyvolanie a fotografie k výstave vám preplatí škola – !odložte si bločky!

! Nezabúdajte: Teplé oblečenie + staršie pracovne veci Teplú nepremokavú obuv Prezuvky – papuče Pláštenku a dáždnik Šiltovku, čiapku alebo šatku na hlavu + slnečné okuliare Malú príručnú tašku na prenášanie materiálu a na jedlo !!! Kartu poistenca !!! a lieky ak nejaké pravidelne užívate nahláste to vopred

DISKUSIA - DISKUSIA

Základná umelecká škola výtvarný odbor Oktobrova 32 Prešov PaedDr. Katarína Volčková Sláviková

Aktualizované 2o. októbra 2oo6