projekt 1  PUTOVANIE 2oo3
PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZY
AKTIVITY

ATELIÉROVÁ TVORBA

VÝTVARNÉ PROJEKTY

ATELIÉR PaedDr. VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ Kataríny

- o6 -

"Raj" pracovný názov "HUBY"
"Raj" pracovný názov "HUBY"

Školská akcia „Raj“ – kolektív pedagógov; – Happening - centrum Prešov - 2oo6
šk.rok 2oo5/2oo6

späť na AKTIVITY - ateliérová tvorba a príprava objektov k výtvarnej akcii

ateliérová tvorba a príprava objektov k výtvarnej akcii ateliérová tvorba a príprava objektov k výtvarnej akcii ateliérová tvorba a príprava objektov k výtvarnej akcii
ateliérová tvorba a príprava objektov k výtvarnej akcii ateliérová tvorba a príprava objektov k výtvarnej akcii ateliérová tvorba a príprava objektov k výtvarnej akcii
ateliérová tvorba a príprava objektov k výtvarnej akcii ateliérová tvorba a príprava objektov k výtvarnej akcii ateliérová tvorba a príprava objektov k výtvarnej akcii
- interiér 2oo6 objekty - interiér 2oo6objekty - interiér 2oo6objekty - interiér 2oo6objekty - interiér 2oo6objekty - interiér 2oo6objekty - interiér 2oo6objekty - interiér 2oo6
objekty - interiér 2oo6 objekty - interiér 2oo6 objekty - interiér 2oo6
objekty - interiér 2oo6 objekty - interiér 2oo6 objekty - interiér 2oo6
objekty - interiér 2oo6 objekty - interiér 2oo6 objekty - interiér 2oo6
- exteriér - hostia na výtvarnej akcii zušky v centre 2oo6
- hostia na výtvarnej akcii zušky v centre 2oo6 - hostia na výtvarnej akcii zušky v centre 2oo6 - hostia na výtvarnej akcii zušky v centre 2oo6
- hostia na výtvarnej akcii zušky v centre 2oo6 - hostia na výtvarnej akcii zušky v centre 2oo6 - hostia na výtvarnej akcii zušky v centre 2oo6
- hostia na výtvarnej akcii zušky v centre 2oo6 - hostia na výtvarnej akcii zušky v centre 2oo6 - hostia na výtvarnej akcii zušky v centre 2oo6
- hostia na výtvarnej akcii zušky v centre 2oo6 - hostia na výtvarnej akcii zušky v centre 2oo6 - hostia na výtvarnej akcii zušky v centre 2oo6
- hostia na výtvarnej akcii zušky v centre 2oo6 - hostia na výtvarnej akcii zušky v centre 2oo6 - hostia na výtvarnej akcii zušky v centre 2oo6
- hostia na výtvarnej akcii zušky v centre 2oo6 - hostia na výtvarnej akcii zušky v centre 2oo6 - hostia na výtvarnej akcii zušky v centre 2oo6
- hostia na výtvarnej akcii zušky v centre 2oo6 - hostia na výtvarnej akcii zušky v centre 2oo6  
späť na AKTIVITY - akcia 2oo6
akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6
akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6
akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6
akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6
akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6
akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6
akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6
akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6
akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6
akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6
akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6
akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6
akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6
akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6
akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6
akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6
akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6
akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6
akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6
akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6
akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6
akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6 akcia "RAJ" alias "HUBY" 2oo6

späť - hore - fotodokumentácia akcie - Katka Sláviková :- )


Základná umelecká škola výtvarný odbor Októbrová 32 Prešov PaedDr. Katka Volčková Sláviková

DISKUSIA - DISKUSIA

Aktualizované o1. decembra 2oo7

Copyright © SLÁVIK.sk 2oo4.
- späť na aktivity-  AKTIVITY