AKTUALITY žiakov

PROFIL
ROZVRH
ZOZNAM
AKTIVITY
KONTAKT
DISKUSIA
ANIMÁCIA
ODKAZY

Vitajte na mojej stránke,
ktorá odkrýva torzo vyžadujúce od študentov pri príprave na strednú a vysokú školu výtvarného zamerania.

V mojom ateliéri sa pri vzdelávaní študentov zameriavam hlavne na praktickú a teoretickú prípravu.

Teória zahŕňa:

dejiny umenia a výtvarnú kultúru

prehľad súčasnej výtvarnej scény

prehľad literatúry

Praktická príprava:

kresba zátišia s drapériou

busty

portrét

figurálna kompozícia

perspektíva

vystihnutie objemu

Navyše podľa odboru:  

architektúra napr.

štúdia interiéru

štúdia exteriéru

geometrické telesá

dizajn napr.

3D návrhy

modelovanie

fotografia

animácia

reklama a masmédiá

pedagogická činnosť
pre študentov
SŠ a VŠ

Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej

Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej

Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej

Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej

Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej

Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej

Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej

ATELIÉR PaedDr. VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ Kataríny
TVORBA ŽIAKOV


P R Í P R A V A
N A
T A L E N T O V É
S K Ú Š K Y

Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
DOMOV-ateliér SLÁVIKatky
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
TVORBA ŽIAKOV

jpg - pedagógička Katka - triedny pedagóg SLÁVIKatka

Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Príprava na vysokú a strednú školu – ateliér Dr. Katky Slávikovej
Copyright © SLÁVIK.sk 2oo4.