zoznam - archív študentov
PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT DISKUSIA FILM ODKAZY

 

 

ROZVRH

ARCHÍV POČTU ŠTUDENTOV

triedneho pedagóga - PaedDr. Kataríny VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ

hore - ZOZNAM
2oo8/2oo9
77 žiakov – 8 skupín (I.cyklus 5 skupín + II.cyklus 3 skupiny)
hore - ZOZNAM
2oo7/2oo8
81 žiakov – 8 skupín (I.cyklus 6 skupín + II.cyklus 2 skupiny)
hore - ZOZNAM
2oo6/2oo7
80 žiakov – 8 skupín (I.cyklus 6 skupín + II.cyklus 2 skupiny)
hore - ZOZNAM
2oo5/2oo6
90 žiakov – 8 skupín (I.cyklus 7 skupín + II.cyklus 1 skupina)
hore - ZOZNAM
2oo4/2oo5

98 žiakov – 8 skupín (I.cyklus 7 skupín + II.cyklus 1 skupina)

hore - ZOZNAM
2oo3/2oo4

101 žiakov – 9 skupín (I.cyklus 8 skupín + II.cyklus 1 skupina)

hore - ZOZNAM
2oo2/2oo3

111 žiakov – 9 skupín (I.cyklus 9 skupín)

Aktualizované jún 2oo8
Copyright © SLÁVIK.sk 2oo6.