multimediálna tvorba PROFIL ROZVRH
ZOZNAM
AKTIVITY KONTAKT DISKUSIA FILM ODKAZY
späť - AKTIVITY

tvorba ziakov 1

 
 

 

ATELIÉROVÁ TVORBA
MULTIMEDIÁLNA TVORBA
gifanimacia

- tento predmet sa oficiálne nevyučuje, ale verím, že sa v najbližšej dobe začlení do učebných osnov
(minimálne medzi nepovinné predmety)

tvorba študentov II. cyklu 2oo6/2oo7/2oo8/2oo9
IDENTITA Róbová Lenka
IDENTITA Sýkorová Alexandra
IDENTITA Jančaryová Veronika
IDENTITA Onuferová Simona
IDENTITA Fabiánová Anna
IDENTITA Fričová Júlia
IDENTITA Sabo Juraj
IDENTITA Filičková Alžbeta
IDENTITA Dudová Martina
IDENTITA Vico Bohdan
- www.fobie.malby.sk
IDENTITA Zelená Lenka
IDENTITA Jurková Lucia

IDENTITA Rákošová Mária
IDENTITA Miklašová Barbora
IDENTITA Dobošová Barbora

IDENTITY - viac info : aktivity AKTIVITY

Pedagogické dokumenty

ODKAZY-PEDAGOGICKĚ DOKUMENTY
DISKUSIA - DISKUSIA
 
Aktualizované o2.o9.2oo6
Copyright © SLÁVIK.sk 2oo4.
 PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZY