ocenení žiaci
  PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY
KONTAKT
Diskusia
FILM
ODKAZY
späť - AKTIVITY

OCENENÍ ŽIACI
ATELIÉR PaedDr. VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ Kataríny

späť hore - ocenení žiaci 2oo8/2oo9 Meno - súťaž

2oo9 - Gorlice
NAGRODY: (sl. CENA) ALEXANDRA GOJDICOVA, LAT 15 / ZUS PRESOV SLOVAKIA / INSTR. KATARINA VOLCKOVA SLAVIKOVA
WYRÓŻNIE (sl. Čestné uznanie) DANIELA HNATOVA, LAT 12 / ZUS PRESOV SLOVAKIA / INSTR. KATARINA VOLCKOVA SLAVIKOVAMłodzieżowy Dom Kultury

2oo9 - Súťažná výstava  „Najoriginálnejšie tričko“ súťaž organizovaná Spravbytom; Prešov
Autorka námetu na tričko: Ľudmila alias Ďuďa Sláviková 2oo9´

2oo9 - Diplom z medzinárodnej výstavy Detskej výtvarnej tvorby LIDICE ´09; Česko

2oo9 - Sláviková Annamária - Čestné uznanie - Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (MDVV Lidice) Vernisáž 37. ročníku MDVV Lidice 2009 - 13. 5. 2009 (ČESKO)
Sláviková Annamária Sláviková Annamária

2oo9 - Birkner Samuel - Čestné uznanie - Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (MDVV Lidice) Vernisáž 37. ročníku MDVV Lidice 2009 - 13. 5. 2009 (ČESKO)
Birkner Samuel Birkner Samuel

2oo9 Ceny zo súťaže „Vesmír očami detí"; Prešov

2oo9 - Tomko Samuel – diplom za najlepšiu ocenenú prácu –  v V. kategórii - Hvezdáreň a planetárium v Prešove  - okresné kolo výtvarnej súťaže : „Vesmír očami deti“(Slovensko)
diplomst Tomko Samuel
2oo9 - Kušnírová Ema – diplom za najlepšiu ocenenú prácu –  v IV. kategórii (výt. prácu zaslal p. Kováčik) - Hvezdáreň a planetárium v Prešove  - okresné kolo výtvarnej súťaže : „Vesmír očami deti“(Slovensko)
diplomek Kušnírová Ema
2oo9 - Muranská Soňa – diplom –  v IV. kategórii - Hvezdáreň a planetárium v Prešove  - okresné kolo výtvarnej súťaže : „Vesmír očami deti“(Slovensko)
diplomsm Muranská Soňa
2oo9 - Škripko Filip – diplom –  v IV. kategórii - Hvezdáreň a planetárium v Prešove  - okresné kolo výtvarnej súťaže : „Vesmír očami deti“(Slovensko)
diplomfs Škripko Filip
Čabala Juraj – XVI. MIEDZYNARODOWE BIENNALE GFAFIKI DZIECI I MLODZIEZY TORUŇ 2OO6 (POLAND)
Čabala Juraj – XVI. MIEDZYNARODOWE BIENNALE GFAFIKI DZIECI I MLODZIEZY TORUŇ 2OO6 (POLAND) - diplom
Dobošová Sandra – XVI. MIEDZYNARODOWE BIENNALE GFAFIKI DZIECI I MLODZIEZY TORUŇ 2OO6 (POLAND)
Dobošová Sandra – XVI. MIEDZYNARODOWE BIENNALE GFAFIKI DZIECI I MLODZIEZY TORUŇ 2OO6 (POLAND) - diplom
Sláviková Ľudmila – XVI. MIEDZYNARODOWE BIENNALE GFAFIKI DZIECI I MLODZIEZY TORUŇ 2OO6 (POLAND)
Sláviková Ľudmila – XVI. MIEDZYNARODOWE BIENNALE GFAFIKI DZIECI I MLODZIEZY TORUŇ 2OO6 (POLAND) - diplom
Uličná Timea - XVI. MIEDZYNARODOWE BIENNALE GFAFIKI DZIECI I MLODZIEZY TORUŇ 2OO6 (POLAND)
Uličná Timea - XVI. MIEDZYNARODOWE BIENNALE GFAFIKI DZIECI I MLODZIEZY TORUŇ 2OO6 (POLAND) - diplom

Diplom za kolekciu výtvarných prác (Toruň) 2OO6

UMENIE ZBLÍZKA 02
Diplom Galérie mesta Bratislavy za účasť v celoslovenskom vzdelávacom programe Umenie zblízka
Odoslané práce študentov - UMENIE ZBLÍZKA 02´
- pdf 2o6 kB

späť hore - ocenení žiaci 2oo7/2oo8 Meno - súťaž

Polák Štefan XIV. MIEDZYNARODOWY KONKURS TWÓRCZOŚCI DZIECI I MLODZIEZY TORUŇ 2OO7 (POLAND)

Štefan Polák - Toruń 2oo7

 

Diplom za kolekciu výtvarných prác (Toruň) 2OO7

späť hore - ocenení žiaci 2oo6/2oo7 Meno - súťaž

Sláviková Ľudmila – XV. MIEDZYNARODOWE BIENNALE GFAFIKI DZIECI I MLODZIEZY TORUŇ 2OO6 (POLAND)

OCENENÍ ŽIACI - odovzdávanie cien - jún 2oo7
OCENENÍ ŽIACI - odovzdávanie cien - jún 2oo7 - Ľudmilka Sláviková OCENENÍ ŽIACI - odovzdávanie cien - jún 2oo7 - Ľudmilka Sláviková

OCENENÍ ŽIACI - odovzdávanie cien - jún 2oo7

Toruň 2006 - diplom Ľudmilka Sláviková

OCENENÍ ŽIACI - odovzdávanie cien - jún 2oo7
OCENENÍ ŽIACI - odovzdávanie cien - jún 2oo7 Lili Uličná OCENENÍ ŽIACI - odovzdávanie cien - jún 2oo7 Lili Uličná
OCENENÍ ŽIACI - odovzdávanie cien - jún 2oo7 - Soňka Muranská OCENENÍ ŽIACI - odovzdávanie cien - jún 2oo7
OCENENÍ ŽIACI - odovzdávanie cien - jún 2oo7 - Ester Blichárová v zastúpeni mamka OCENENÍ ŽIACI - odovzdávanie cien - jún 2oo7
OCENENÍ ŽIACI - odovzdávanie cien - jún 2oo7

OCENENÍ ŽIACI - odovzdávanie cien - jún 2oo7  

späť hore - ocenení žiaci 2oo5/2oo6 Meno - súťaž

Celoslovenská výtvarná virtuálna súťaž Virgal :
UličnáKristína 1.miesto Kategória A
Drdáková Daniela 1.miesto Kategória B
Lidická ruža (celosvetová súťaž detskej výtvarnej tvorby (Česko):
Blichárová Ester – medaila za maľbu

Uličná Lívia – diplom za maľbu
Vašková Ľudmila – diplom a ocenenie v súťaži Amatérsky výtvarný Prešov v ŠOS (kategória do 25 rokov bez výtvarného vzdelania) (Prešov)
Onuferová Simona – diplom a ocenenie v súťaži Amatérsky výtvarný Prešov v ŠOS (kategória do 25 rokov bez výtvarného vzdelania) (Prešov)
Celoslovenská výtvarná súťaž "POVEDZ DROGÁM NIE" (Slovensko) :
Mikulecová Lenka 1.miesto - Kategória A
Šutková Zuzana 3. miesto Kategória B

späť hore - ocenení žiaci 2oo4/2oo5 Meno - súťaž

Frič Igor – diplom a ocenenie v súťaži Amatérsky výtvarný Prešov v ŠOS (kategória do 25 rokov bez výtvarného vzdelania) (Prešov)
Pločicová Linda - Čestné uznanie vo výtvarnej súťaži Novoročeny 2005 (kategória 3);(Rimavská Sobota)

cestne uznanie 2oo5
Vašková Ľudmila- Čestné uznanie vo výtvarnej súťaži Novoročeny 2005 (kategória 3);(Rimavská Sobota)
cestne uznanie 2oo5
Celoslovenská výtvarná virtuálna súťaž Virgal :
Čirčová Barbora 1.miesto Kategória A
Fabiánová Anna 1.miesto Kategória C
Novotný Jozef 2.miesto Kategória A
Uhrinová Mária 2.miesto Kategória B
Vrteľ Lukáš 1.miesto Kategória B
ZVLÁŠTNU POCHVALU ZA KREATIVITU Miklašová Barbora a Kollárová Denisa Kategória B

späť hore - ocenení žiaci 2oo3/2oo4 Meno - súťaž

Ferčák Pavol - ocenenie za prezentáciu Slovenska v zahraničí Fórum pedagogiky (Bratislava)
Sláviková Ľudmila – slovenská výtvarná virtuálna súťaž FULLOVÁ RUŽA – 3 miesto – Bronzová ruža (A II. stupeň pokročili)
Šutková Zuzana - ocenenie za prezentáciu Slovenska v zahraničí Fórum pedagogiky (Bratislava)

späť hore - ocenení žiaci 2oo2/2oo3 Meno - súťaž

Sláviková Ľudmila – slovenská výtvarná virtuálna súťaž VIRGAL – 2 miesto (kategória A)
Sláviková Ľudmila – slovenská výtvarná virtuálna súťaž VIRGAL – 2 miesto (kategória A)


 Copyright © SLÁVIK.sk 2oo4.

 PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZY