plošná tvorba 13
 
PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT DISKUSIA FILM ODKAZY

tvorba ziakov 1

DOMOV-ateliér SLÁVIKatky

 

spä - PLT16

ATELIÉROVÁ TVORBA

ATELIÉR PaedDr. VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ Kataríny

PLOŠNÁ TVORBA

- 17 -

Kresba - portrét Kresba - portrét Kresba - portrét štúdijná kresba - busta "svalovec"
       
Monotyp - moridlový podklad Mažba - vymývaný pastel Sklomažba - autoportrét 2oo6/2oo7 Sklomažba - autoportrét 2oo6/2oo7
       
Sklomažba - portrét
Sklomažba - autoportrét 2oo6/2oo7 Sklomažba - portrét 2oo6/2oo7 Sklomažba - portrét 2oo6/2oo7 Sklomažba - portrét 2oo6/2oo7
       
Sklomažba - autoportrét 2oo6/2oo7 Sklomažba - autoportrét 2oo6/2oo7 Sklomažba - autoportrét 2oo6/2oo7 Sklomažba - autoportrét 2oo6/2oo7
       
Sklomažba - autoportrét 2oo6/2oo7 Sklomažba - autoportrét 2oo6/2oo7 Sklomažba - autoportrét 2oo6/2oo7 Sklomažba - autoportrét 2oo6/2oo7
ďalej - PLT18
Copyright © SLÁVIK.sk 2oo6.
archív od roku 2oo2 do 2oo9