plošná tvorba 13
 
PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT DISKUSIA FILM ODKAZY

tvorba ziakov 1

DOMOV-ateliér SLÁVIKatky

 

spä - PLT17

ATELIÉROVÁ TVORBA

ATELIÉR PaedDr. VOLČKOVEJ SLÁVIKOVEJ Kataríny

PLOŠNÁ TVORBA

- 18 -

Sklomažba - autoportrét 2oo6/2oo7 Sklomažba - autoportrét 2oo6/2oo7 Sklomažba - autoportrét 2oo6/2oo7 Sklomažba - autoportrét 2oo6/2oo7
       
Sklomažba - autoportrét 2oo6/2oo7 Sklomažba - autoportrét 2oo6/2oo7 Sklomažba - autoportrét 2oo6/2oo7 Sklomažba - autoportrét 2oo6/2oo7
       
Sklomažba - autoportrét 2oo6/2oo7 Sklomažba - autoportrét 2oo6/2oo7 Sklomažba - autoportrét 2oo6/2oo7 Sklomažba - autoportrét 2oo6/2oo7
Ručne mažované CD-obaly
Ručne mažované CD-obaly Ručne mažované CD-obaly Ručne mažované CD-obaly Ručne mažované CD-obaly
       
Ručne mažované CD-obaly Ručne mažované CD-obaly Ručne mažované CD-obaly Ručne mažované CD-obaly
     
ďalej - PLT19
Copyright © SLÁVIK.sk 2oo6.
archív od roku 2oo2 do 2oo9