aktuality galeria historia kontakt ludia
spolupraca
studium
späť - ľudiatam - šťúdium
 

Obmedzenia v používaní obsahu stránky

CUPEROVÁ Aanna PhDr.

 

 

GUMAN Ľubomír Mgr.

 

 

KOVAČIK Juraj Mgr.

 

ateliér KOVÁČIK

PANČÁKOVÁ Ivana PaedDr.

 

ateliér PANČÁKová

ŠALKO Stanislav PaedDr.

 

 

SEŇOVÁ Monika PaedDr.

 

 

SLÁVIKOVÁ VOLČKOVÁ Katarína PaedDr.

 

ateliér SLÁVIKová

KAVULIČOVÁ TOMAŠIAKOVÁ Miriam Mgr. Art

 

 

ŽIDIK Viktor Mgr.

 

 

 

Partneri portálu

 

 

Priateľské linky

Ateliér

ateliér SLÁVIKová

Rozvrhy

 

 

Najnovšie

MHD Prešov

osobnosti SK

 

Najčítanejšie

PEDAGOGICKÉ DOKUMENTY

Nástenka
novinky a akcie
   

Partneri portálu

 

 

Priateľské linky

 

Rozvrhy

 

 

Najnovšie

Ateliér SLÁVIKatky

osobnosti SK

 

Najčítanejšie

 
Nástenka
TALENTOVKY 07

 

baner ZUŠ-VO Prešov

SPOLUPRÁCA s

Srdečne ďakujeme firmám, organizáciám a jednotlivcom za ich obetavú vecnú i finančnú podporu

spolupráca FIRMAMI

- Market.SK logo - PVS Computer Prešov - PVS Computer

spolupráca MESTAMI

- VUC Prešov
- Mestský úrad Prešov

spolupráca NADÁCIAMI

- Komunitná nadácia Prešov

spolupráca ORGANIZÁCIAMI

- ABC - centrum voľného času Prešov
- Detská knižnica Prešov
- Divadlo Jonáša Záborského Prešov
- Galéria mesta Bratislavy Mirbachov palác Bratislava
- Hvezdáreň Prešov
- Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov
- Metodicko – pedagogické centrum Banská Bystrica
- Metodicko – pedagogické centrum Prešov
- Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc Prešov
- Slovenský rozhlas - Regina 100,3 MHz
- Šarišská galéria Prešov
- Šarišské osvetové stredisko Prešov

spolupraca

Ilustrácie : Sprievodca službami pre ľudí v sociálnej kríze v Prešovskom samosprávnom kraji 2004/2005 - Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc Prešov - Mgr. Ľ. Klimek 2004

spolupráca PRIATEĽMI ŠKOLY

- Hudobná skupina Mloci
- Hudobná skupina Chiki liku tu-a
- Pán Gabriel Lukáč – archeológ
- Pán Ján Ducár – jaskyniar
- Pani Judita Popovcová – učiteľka
- Pani Gabriela Futová – spisovateľka
- Galeria i Ośrodek Plasztycznej Twórczości Dziecka Toruň Poland
- PU FHPV – katedra VV Prešov
- Stredná združená škola služieb Prešov
- UPJŠ PU – CCV Košice
- ZŠ a MŠ Chminianska Nová Ves
- ZŠ Ľudovíta Fullu Košice
- ZUŠ – HO J. Poschla Prešov
- ZUŠ – HO M. Moyzesa Prešov
- ZUŠ IWK Považská Bystrica
- ZUŠ Košice
- ZUŠ Rimavská Sobota

spolupráca RODIČMI ŽIAKOV

Ďakujeme všetkým rodičom za pomoc a dary, ktoré poskytli k realizácii projektov:

- Pani Sláviková - (žiačka Amka Sláviková od uč. K. Slávikovej) za materiál pre ateliér– šk. r. o8/o9
- Pánovi Mladému - (žiačka Lea Mladá od uč. K. Slávikovej) za ( knihu) pre ateliér– šk. r. o8/o9
- Pani Monková - (žiačka Paulínka Monková od uč. K. Slávikovej) za mareriál pre ateliér– šk. r. o8/o9
- Pani Adzimovej - (žiak Jakub Adzima od uč. K. Slávikovej) za ( kalendár "Benátky") pre ateliér– šk. r. o8/o9
- Pani Dobošovej - (žiačka Sandra a Barbora Dobošové od uč. K. Slávikovej) za ( kalendár "Dali") pre ateliér– šk. r. o8/o9


- Pánovi Uličnému - (žiačka Kristína Uličná od uč. K. Slávikovej) za ( kalendár "Dali") pre ateliér– šk. r. o7/o8
- Pani Kažimírová – (žiačka Terezka Kažimírová od uč. K. Slávikovej) materiálny dar pre ateliér– šk. r. o7/o8
- Pani Miklášovej – (žiačky Katka a Barkorka Miklášove od uč. K. Slávikovej) materiálny dar – šk. r. o7/o8
- Pánovi Hraškovi – (žiačka Janka Hrášková od uč. K. Slávikovej) materiálny dar pre ateliér – šk. r. o6/o7
- Pani Monkovej – (žiačky Paulínka a Ivana Monkové od uč. K. Slávikovej) materiálny dar pre ateliér – šk. r. o7/o8
- Pani Ňachajovej – (žiačka Grétka Ňachajová od uč. K. Slávikovej) materiálny dar pre ateliér – šk. r. o7/o8
- Pani Adzimovej – (žiak Jakub Adzima od uč. K. Slávikovej) materiálny dar pre ateliér – šk. r. o7/o8


- Pani Kurucovej – (žiaci Matúš a Romanka Kurucovci od uč. K. Slávikovej) finančný dar vo výške 2.000,- Sk na nákup výtvarného materiálu pre ateliér (farby na sklo a batiku) – šk. r. o6/o7
- Pani Adamišinovej – (žiačka Alexandra Adamišinová od uč. K. Slávikovej) materiálny dar pre ateliér – šk. r. o6/o7
- Pánovi Blichárovi – (žiačka Esterka Blichárová od uč. K. Slávikovej) materiálny dar pre ateliér – šk. r. o6/o7
- Pánovi Hraškovi – (žiačka Janka Hrášková od uč. K. Slávikovej) finančný dar 1 milión pre ateliér – šk. r. o6/o7
- Pánovi Ciskovi – (žiačka Ivana Cisková od uč. K. Slávikovej) materiálny dar pre ateliér – šk. r. o6/o7
- Pani Monkovej – (žiačka Paulínka Monková od uč. K. Slávikovej) materiálny dar pre ateliér – šk. r. o6/o7


- Pánovi Cihovi - (žiačka Alexandra Cihá od uč. K. Slávikovej) pomoc pri odvoze výtvarných prác počas prezentácie vianočnej keramiky v centre mesta – šk. r. o5/o6
- Pani Ernstovej – (žiačka Alexandra Ernstová od uč. K. Slávikovej) materiálny dar pre ateliér k záverečnej výstave školy – šk. r. o5/o6
- Pánovi Hraškovi – (žiačka Janka Hrášková od uč. K. Slávikovej) finančný dar 10 tisíc pre ateliér – šk. r. o6/o7
- Pani Klimekovej – (žiak Timotej Klimek od uč. K. Slávikovej) materiálny dar pre ateliér– šk. r. o5/o6
- Pani Patočkovej – (žiak Marek Patočka od uč. K. Slávikovej) finančný dar vo výške 1.000,- Sk na nákup výtvarného materiálu pre ateliér a materiál k záverečnej výstave školy – šk. r. o5/o6
- Pani Strakovej – (žiak Samuel Straka od uč. K. Slávikovej) materiálny dar pre ateliér – šk. r. o5/o6
- Pani Štefanskej – (žiak Martin Štefanský od uč. K. Slávikovej) materiálny dar pre ateliér k záverečnej výstave školy – šk. r. o5/o6

spolupráca uvedené informácie na neoficiálnej stránke sú ilustratívneho charakteru - Obmedzenia v používaní obsahu stránky
Copyright © SLÁVIK.sk 2oo4.
Aktualizované o1.o2.2oo9
aktualitygaleriahistoriakontaktludiaspolupracastudium