profil
PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT diskusia FILM ODKAZY
späť - PROFIL

 

DOMOV-ateliér SLÁVIKatky

 

 

 

 

 

 

 

ŠTÚDIUM

symbol Rigorózna práca 2oo2-2oo4 PROFIL - externé štúdium

KONFLIKT
Cesty k slobode ako podnet pre výtvarnú realizáciu.
Autorský projekt O-Konflikt. Výtvarno-komunikačný projekt Konflikt.

- teoretická časť -
PDF - Hlavička 1o,6kB
PDF - Úvod 23,4kB
PDF - Obsah, abstrakt 43kB
PDF - Záver 15,6kB
PDF - Bibliografia 61,6kB
PDF - Zoznam príloh 34,2kB

- praktická časť -
PDF - Vlastný autorský projekt – „O – KONFLIKT“ 325 kB

 

PROFIL © 2oo4, Autorské práva SLÁVIKatka. Všetky práva vyhradené.
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu ATELIÉR.MALBY.SK je výslovne zakázané.

- fotodokumentácia projektu a vernisáž výstavy v Slovanete 2oo3

objekt-KONFLIKT objekt-KONFLIKT objekt-KONFLIKT
objekt-KONFLIKT objekt-KONFLIKT objekt-KONFLIKT
objekt-KONFLIKT objekt-KONFLIKT objekt-KONFLIKT
objekt-KONFLIKT objekt-KONFLIKT objekt-KONFLIKT
objekt-KONFLIKT   KONFLIKT - autorka SLÁVIKatka
KONFLIKT - autorka SLÁVIKatka KONFLIKT - autorka SLÁVIKatka KONFLIKT - autorka SLÁVIKatka
KONFLIKT - autorka SLÁVIKatka KONFLIKT - autorka SLÁVIKatka KONFLIKT - autorka SLÁVIKatka
KONFLIKT - autorka SLÁVIKatka KONFLIKT - autorka SLÁVIKatka KONFLIKT - autorka SLÁVIKatka
KONFLIKT - autorka SLÁVIKatka KONFLIKT - autorka SLÁVIKatka KONFLIKT - autorka SLÁVIKatka
KONFLIKT - autorka SLÁVIKatka KONFLIKT - autorka SLÁVIKatka KONFLIKT - autorka SLÁVIKatka
KONFLIKT - autorka SLÁVIKatka KONFLIKT - autorka SLÁVIKatka KONFLIKT - autorka SLÁVIKatka
KONFLIKT - autorka SLÁVIKatka KONFLIKT - autorka SLÁVIKatka KONFLIKT - autorka SLÁVIKatka

- príloha RP - CD-ROM - Výtvarno-komunikačný projekt Konflikt pps 2,2oMB

- POSUDOK - PDF Školiteľský - PDF Oponentský

- diplom - rigorózne štúdium

DIPLOM PaedDr.

 

 

 

Aktualizované o2. júna 2oo7

Copyright © SLÁVIK.sk 2oo4.
PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZYspäť - PROFIL