profil
PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT diskusia FILM ODKAZY
späť - PROFIL

 

DOMOV-ateliér SLÁVIKatky

 

 

 

 

 

 

 

ŠTÚDIUM

Diplomová práca 2oo1 PROFIL - denné štúdium

PAPIER AKO VÝTVARNÝ MATERIÁL
Problematika životného prostredia. Recyklácia. Médium papier. Netradičné využitie papiera. Vlastný autorský projekt – Schránka.

- teoretická časť -
PDF - Úvod 4okB
PDF - Zoznam obrázkov 24kB
PDF - Záver 1okB
PDF - LITERATÚRA 111B - POZNÁMKA: Dodatočne uvádzam aj zoznam literatúry a poznámky na požiadanie čitateľov mojej stránky

- praktická časť -
PDF - Vlastný autorský projekt – Schránka 29 kB

PROFIL © 2oo4, Autorské práva SLÁVIKatka. Všetky práva vyhradené.
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu ATELIÉR.MALBY.SK je výslovne zakázané.

- fotodokumentácia projektu a výstavy v Šarišskej galérii 2oo1

Schránka Šarišská galeria - obhajoba Šarišská galeria - obhajoba
Šarišská galeria - obhajoba Šarišská galeria - obhajoba Šarišská galeria - obhajoba
     
Papierový reliéf - BUNKA Papierový reliéf - BUNKA Papierový reliéf - BUNKA
Papierový reliéf - BUNKA Papierový reliéf - BUNKA Objekt - OSOBNÁ SCHRÁNKA
Objekt - OSOBNÁ SCHRÁNKA putovanie SCHRÁNKY putovanie SCHRÁNKY
Objekt - AUTORKA SLÁVIKatka putovanie SCHRÁNKY putovanie SCHRÁNKY
putovanie SCHRÁNKY - krajina KENDICE putovanie SCHRÁNKY objekt SCHRÁNKA - detail

- POSUDOK - PDF Školiteľský - PDF Oponentský

- diplom - magisterské štúdium

DIPLOM Mgr.

 

 

 

Aktualizované o2. júna 2oo7

Copyright © SLÁVIK.sk 2oo4.
PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZYspäť - PROFIL