profil
PROFIL ROZVRH ZOZNAM AKTIVITY KONTAKT diskusia FILM ODKAZY
späť - PROFIL

 

DOMOV-ateliér SLÁVIKatky

 

 

 

 

 

 

 

ŠTÚDIUM - I.

- Edukačné teleprojekty - symbol CCV UPJŠ PF 2oo5-2oo6
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, Prírodovedecká fakulta; Košice
ccv01 - ET - prezenčné štúdium
ET - Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou

Číslo potvrdenia o akreditácii: 0976/4000/2003/168/2 Číslo protokolu: 0302 v rozsahu: 18 hodín; predseda skúšobnej komisie : RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
pdf - pozvánka na edukačné teleprojekty 2oo5 - 75kB
pdf - projekt - Slovensko malých výtvarníkov 2oo6 - 1,03MB
ŠTÚDIUM - II.

- Využitie internetu vo vzdelávaní - symbol CCV UPJŠ PF 2oo5-2oo6
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, Prírodovedecká fakulta; Košice
ccv02 - VIV
- dištančné štúdium

VIV - Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou

Číslo potvrdenia o akreditácii: 0976/4000/2003/168/1 Číslo protokolu: 0356 v rozsahu: 60 hodín; predseda skúšobnej komisie : RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
pdf - sylaby k štúdiu využitia internetu vo vzdelávaní 2oo5- 33kB
pdf - prvky záverečného projektu VIV 2oo5 - 86kB
pdf - projekt - Téma: Webová stránka Základnej umeleckej školy - výtvarný odbor Prešov 2oo6 - 510kB
ŠTÚDIUM - III.

- Využitie multimédií vo vzdelávaní - symbol CCV UPJŠ PF 2oo5-2oo6
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, Prírodovedecká fakulta; Košice
ccv01 - ET
- dištančné štúdium
VNV - Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou

Číslo potvrdenia o akreditácii: 0976/4000/2003/168/1 Číslo protokolu: 0430 v rozsahu: 60 hodín; predseda skúšobnej komisie : RNDr. Marián Kireš, PhD.
pdf - požiadavky k štúdiu a projektu multimédií vo vzdelávaní 2oo5 - 94kB
pdf - prvky záverečného projektu VMV 2oo5 - 86kB
pdf - zásady prezentácie záverečného projektu VMV 2oo5 - 83kB
PowerPoint - pps - projekt - Egyptské archetypy 2oo6 - 3,50MB
ŠTÚDIUM - IV.
- Digitálne kompetencie I. - IKT - Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov v oblasti IKT symbol EuroConsulting 2oo5 - 2oo6
v Prešove; Prešov
PROFIL- Celoživotné štúdium
- prezenčné štúdium

IKT I.- Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou
Číslo potvrdenia o akreditácii: 1750/2798/2004/27/1 Číslo protokolu: 27/2004/1-9 v rozsahu: 80 hodín; predseda skúšobnej komisie : Ing. Renáta Urbanová
pdf - oznámenie o zaradení do ďalšieho vzdelávania 2oo6 - 184kB

- záverečný 45 minutový test z oblasti IKT

ŠTÚDIUM - V.

- Tvorba prístupných elektronických dokumentov - symbol UNIVERZITA KOMENSKÉHO FMFI 2oo7UNIVERZITA KOMENSKÉHO, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra základov a vyučovania informatiky; Bratislava 2oo6 - 2oo7
PROFIL - dištančné štúdium

TPED - Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou

Číslo potvrdenia o akreditácii: v rozsahu: 90 hodín; predseda skúšobnej komisie : RNDr. Ľudmila Jašková
pdf - Oznámenie o štúdiu tvorby prístupných elektronických dokumentov 2oo6 -101kB

- čiastkové úlohy napr. - tvorba validného webu -
JASTRAB
http://www.atelier.malby.sk/navod-6-TPED.htm
- záverečná skúška - test (25 minútový) a prezentácia záverečného projektu - validnej osobnej web stránky -
osobná stránka SLÁVIKatky
http://www.kendice.sk
Poznámka: validita - platnosť, právoplatnosť Validita kódu - jeden z faktorov úspešného a kvalitného webu

ŠTÚDIUM - VI.

- Zavedenie e-learnigových metód do výučby na školách - symbol ELFA, vzdelávania informačných technológií pôsobí od roku 1991, založená je zamestnancami Elektrotechnickej fakulty a Technickej Univerzity v Košiciach, Košice 2oo7
PROFIL
- kombinované štúdium

ZMVŠ - Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou

Číslo potvrdenia o akreditácii: Číslo potvrdenia o akreditácii: 2007/0020 v rozsahu: 40 hodín; riaditeľ Vzdelávacieho inštitútu: Ing. Igor Sivý, CSc.

Záverečná obhajoba práce tvorenej v programe Microsoft Class Server (v jazyku HTML v programe Front Page a technológie Adobe Flash).
Vytvorila som test pre absolventov (testovala som ho na mojich 8-9 a postupne som ho vylepšovala). Klikni na http://class.msita.elfa.sk/zusvo/Signin.htm
účet študenta - zadaj meno: ipan heslo: ipanipan
Privítam každú kritika a nové nápady.

ŠTÚDIUM - VII.
- Anglický jazyk KURZ I. - symbol EuroConsulting v Prešove, Prešov 2oo6-2oo7
PROFIL- prezenčné štúdium

AJ I. - Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou
Číslo potvrdenia o akreditácii: 0380/3561/2005/109/1 Číslo protokolu: ESF 270-097/2007-097 v rozsahu: 90 hodín; predseda skúšobnej komisie : Mgr. Michaela Belejkaničová

- záverečný test z oblasti AJ

ŠTÚDIUM - VIII.

- ECDL - symbolCCV UPJŠ PF 2oo7 UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA, Prírodovedecká fakulta; Košice, Gymnázium Pavla Horova; Michalovce 2oo7
PROFIL - kombinované štúdium

- testovanie modulov
Certifikát ECDL

- index - Číslo certifikátu 0710SKC005530 Dátum vydania 23.10.2007
- Moduly ECDL
Základy informačných technológií
Používanie počítača a správa súborov (MS Windows)
Spracovanie textu (Textový procesor MS Word)
Tabuľkový kalkulátor (Tabuľkový procesor – MS Excel)
Databázový systém  (MS Access)
Elektronická prezentácia (MS Powerpoint)
Informácie a komunikácia (MS Internet Explorer a MS Outlook)
ŠTÚDIUM - IX.
- Anglický jazyk KURZ II. - symbol EuroConsulting v Prešove, Prešov 2oo7-2oo8
PROFIL- prezenčné štúdium

AJ II.- Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou
Číslo potvrdenia o akreditácii: 0380/3561/2005/109/1 Číslo protokolu: 2008/13-07 v rozsahu: 90 hodín; predseda skúšobnej komisie : Mgr. Michaela Belejkaničová
- záverečný test z oblasti AJ
ŠTÚDIUM - X.
- Využitie IKT v praxi - MODUL - Využitie PC vo vzdelávacom procese - symbol EuroConsulting v Prešove, Prešov 2oo7-2oo8
PROFIL- prezenčné štúdium
IKT II.- Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou
Číslo potvrdenia o akreditácii: 0380/3561/2005/109/1 Číslo protokolu: 2008/22-09 v rozsahu: 18 hodín; predseda skúšobnej komisie : Ing. Mária Šandrejová
- záverečná edukačná prezentácia - PowerPoint - pps - projekt - IZMY 2oo8; Prehľad dejín umenia prvej polovice 20. storočia - 1,36MB
ŠTÚDIUM - XI.
-Úprava digitálnej fotografie- symbol Projekt ESF SOP ĽZ - 2006 - SORO - 2oo7-2oo8 Bratislava 2oo8
PROFIL - e-learningové štúdium
Úprava digitálnej fotografie 2oo8 - certifikát
Číslo potvrdenia o akreditácii: Kód projektu: 11230220472 P-MAT, n.o. http://www.p-mat.sk - kurzy neboli akreditovane, boli pilotne s tym, ze mozeme ucebne texty vyuzivat na skoleniach a vo vyucovani.
- záverečná prezentácia - bola realizovaná zo zvukovou kulisou v programe IrfanView, ktorý ma málokto nainštalovaný na svojom PC
mini ukážka záverečnej prezentácie
digitálna uprava fotografie - autorka SLÁVIKatka digitálna uprava fotografie - autorka SLÁVIKatka digitálna uprava fotografie - autorka SLÁVIKatka digitálna uprava fotografie - autorka SLÁVIKatka  
         
digitálna uprava fotografie - autorka SLÁVIKatka digitálna uprava fotografie - autorka SLÁVIKatka digitálna uprava fotografie - autorka SLÁVIKatka digitálna uprava fotografie - autorka SLÁVIKatka digitálna uprava fotografie - autorka SLÁVIKatka
         
digitálna uprava fotografie - autorka SLÁVIKatka digitálna uprava fotografie - autorka SLÁVIKatka digitálna uprava fotografie - autorka SLÁVIKatka digitálna uprava fotografie - autorka SLÁVIKatka  
         
digitálna uprava fotografie - autorka SLÁVIKatka digitálna uprava fotografie - autorka SLÁVIKatka digitálna uprava fotografie - autorka SLÁVIKatka digitálna uprava fotografie - autorka SLÁVIKatka digitálna uprava fotografie - autorka SLÁVIKatka
ŠTÚDIUM - XII.
-Grafický program - symbol 2oo8 - Letní výtvarná škola v Uherském Hradišti,
Uherské Hradiště 2oo8
PROFIL - prezenčné štúdium
Grafický program - Osvedčenie 2oo8
Číslo potvrdenia o akreditácii: 807154 v rozsahu: 60 hodín
- lept, serigrafia, linoryt, japonská väzba, dejiny umenia - viac foto -
ŠTÚDIUM - XIII.
-Umelecko-remeselný program - symbol 2oo9 - Letní výtvarná škola v Uherském Hradišti,
Uherské Hradiště 2oo9
PROFIL - prezenčné štúdium
Umelecko-remeselný program - osvedčenie 2009
Číslo potvrdenia o akreditácii: 907194 v rozsahu: 60 hodínd
- návrh a výrobu obuvi, kresbu a dejiny výtvarnej kultúry - viac foto -
ŠTÚDIUM - XIV.
-Grafik - Designer - symbol 2o1o - Macrosoft s.r.o. v Bratislave,
Bratislava 2o1o
PROFIL - prezenčné štúdium

DTP - certifikát 2o1o´
Osnova školenia Grafik - Designer: programy Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator

- realizácia - viac -

PROFIL © 2oo4, Autorské práva SLÁVIKatka. Všetky práva vyhradené.
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu MALBY.SK je výslovne zakázané.

 

Aktualizované o6.septembra 2oo7

Copyright © SLÁVIK.sk 2oo4.
PROFILROZVRHZOZNAMAKTIVITYKONTAKTDISKUSIAFILMODKAZYspäť - PROFIL